Elm repl og funksjoner

Nybegynner
Elm

Introduksjon

Denne oppgaven innfører funksjoner, og viser hvordan vi kan skrive og test funksjoner i elm repl.

Last ned Elm-plattformen

Nå skal vi installere Elm på vår egen PC:

Kommandolinjen

Elm er et kommandolinjeprogram. Vi bruker Elm ved å skrive kommandoer. Hva kommandolinjen heter er forskjellig fra operativsystem til operativsystem:

 • Windows: CMD eller Command Prompt
 • Mac: Terminal
 • Linux: Terminal

Slik ser terminalen ut på Linux med vindusbehandleren Gnome:

Kjør elm repl

Prøv å gange sammen tall!

Les-tolk-skriv-løkke

REPL står for Read Eval Print Loop:

 1. Les (Read) hva som kommer inn
 2. Tolk (Eval) hva det betyr
 3. Skriv (Print) ut svaret
 4. ... og gjør klar for å kunne gjøre det på nytt (Loop)!

Eksempel på bruk:

Utrykk i elm repl

Artimetikk med Elm:

> 1 + 2
3 : number
> 6 * 7
42 : number
> 1000 - 1
999 : number

Skriver vi inn 1 + 2, gir Elm tilbake 3 : number. Svaret er 3, som er et tall (number).

Vi bruker = til å binde verdier:

> x = 3
3 : number
> y = 4
4 : number
> z = x + y
7 : number
> largePrime = 67280421310721
67280421310721 : number

Funksjoner

 • En funksjon sammenhengen mellom input og output:

Funksjonen plus3 gir sammenhenger:

 • 03
 • 710

Funksjonen double gir sammenhenger:

 • -5-10
 • 00
 • 1530

Dette er en elm-funksjon:

double x = x * 2
 • double er funksjonsnavnet.
 • x er navnet på verdien som kommer inn i funksjonen. Dette er funksjonens parameter.
 • x * 2 er resultatet til funksjonen.

Funksjoner i elm repl

La oss lage funksjonen double:

> double x = x * 2
<function> : number -> number

Elm forteller oss at double har type number -> number -- fra tall til tall. Kan du se at -> ser ut som en pil? number -> number skal se ut som numbernumber.

double forventer at vi putter inn tall, og lover å gi tall tilbake.

> double -5
-10 : number
> double 0
0 : number
> double 15
30 : number

Vi bruker funksjonen ved å skrive funksjonsnavnet (double) etterfulgt av argumentet (5).

triple er funksjonen som ganger med tre:

> triple 9
27 : number
> triple 100
300 : number

Parametere og argumenter

> double x = x * 2
<function> : number -> number
 • En parameter er navnet vi gir verdiene som kommer inn funksjonen. x er en parameter.
> double 15
30 : number
 • Et argument er verdien som kommer inn i funksjonen. 15 er et argument.

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre? Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!

Rapporter et problemVis koden og fiks selv