Bygge en kube

Introduksjon
Learn To Mod

Introduksjon

Vi skal bygge en kube i minecraft og lære endel viktige klosser i Learn To Mod. Oppgaven er forklart i detalj og egner seg som den første oppgaven du gjør i Learn To Mod.

Steg 1: Lage en ny mod

Gå til Mod-siden ved å velge Play > Mod i menyen på toppen:

Sjekkliste

 • Modden dukker da opp til høyre:

 • Her lages koden i modden ved å velge blokker fra menyen til venstre.

Steg 2: Bygge en rad

Kuben skal bestå av mange rader med blokker. Vi begynner med å lage en rad.

Sjekkliste

 • Klikk OK. Nå heter den nye variabelen d.

  For at modden vår skal kunne bygge ting i Minecraft skal vi bruke en drone. En drone er som en usynlig robot som kan gå hvor som helst i Minecraft (også gjennom vegger). En drone kan gjøre mye kult, først skal vi bruke den til å bygge ting.

 • For å lage raden med klosser skal dronen plassere en kloss, flytte seg, plassere en kloss, flytte seg, plassere en kloss, flytte seg og så videre. Når vi skal gjøre noe likt flere ganger i et program så bruker vi løkker, som kalles loops på engelsk.

Test prosjektet

Nå er du klar til å teste ut modden. Klikk på den grønne knappen på toppen som heter Mod. Det skal da komme en beskjed til høyre om at modden er laget på Minecraft serveren.

Da kan du gå til Minecraft og teste modden!

Koble til serveren

  • Adressen til serveren er play.learntomod.com.
  • Gå inn på serveren og se at du blir flyttet til din egen server.

Kjøre modden

 • Når jeg kjørte min mod så ble det en rad i bakken der jeg pekte når jeg kjørte modden:

  Raden ble bygd i bakken hvis du pekte på bakken når du kjørte modden. La oss endre modden så den bygger over bakken.

 • Nå ble det bedre!

Steg 3: Bruke egne funksjoner

Når du skal lage store modder er det greit å bryte opp i flere funksjoner så blir det lettere å lese hva modden gjør.

Sjekkliste

 • For at den nye funksjonen skal utføres så må du legge inn et kall til funksjonen fra main-funksjonen.

Test prosjektet

Steg 4: Bygge en firkant

Sjekkliste

Test prosjektet

Steg 4: Bygge en kube

Sjekkliste

Test prosjektet

 • Hvis ikke så må du finne feilen, rette den og trykke Mod knappen på nytt og teste den i Minecraft.

Steg 5: Bruke variabler

Hvis du vil lage en mindre eller større kube så er det tungvint å få det til siden vi bruke tallet 10 så mange forskjellige steder. Når vi bruker noe mange steder er det bedre å bruke en variabel.

Sjekkliste

 • Kult! Du har laget din første mod i Minecraft og lært masse! Du har lært å bruke variabler og funksjoner til å gjøre programmet lett å forstå. Du har lært å bruke løkker til å gjøre noe mange ganger og å bruke droner til å bygge ting i Minecraft.

Tips: Kopiere klosser

Du kan lage en kopi av en kloss ved å peke på den, høyre-klikke og velge Duplicate:

Utfordring: Hul kube med monstre!

Nå kommer det en utfordring! Du skal lage en kube som er tom innvendig ved å bygge en ny kube inni den første, men denne skal bygges med luft. Pass på at den innerste kuben har en bredde som er 2 mindre enn den ytterste kuben. Til slutt skal du lage en funksjon som fyller kuben med monstre.

Når du er ferdig skal modden ligne på denne:

Test modden i Minecraft og lag et hull i kuben for å se hva som er inni. Hvis du vil så kan du lage den første kuben av glass så er det enda lettere å se monstrene.

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre? Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!

Rapporter et problemVis koden og fiks selv