PGZ - Løpende strekmann

Introduksjon

I denne oppgaven skal du lage et spill der du styrer en strekmann som hopper over hindringer.

Steg 1: Ny fil

Begynn med å lage en fil som kan kjøres med Pygame Zero.

Sjekkliste

 • WIDTH = 550
  HEIGHT = 250
  

Steg 2: Hindringer

Du skal nå lage boksene som strekmannen løper mot. Dette skal gjøres ved hjelp av en klasse.

Sjekkliste

 • class Box:
    # Skriv egenskaper her
  
    def draw(self):
      # Skriv koden som tegner boksen her
  

  Tips: Bruk kommandoen screen.draw.filled_rect() for å tegne rektangler. En rød boks som er 50 piksler bred og høy tegnes i venstre topp med:

  screen.draw.filled_rect( Rect(0, 0, 50, 50) , (255, 0, 0) )
  

  En blå boks i høyre bunn blir:

  screen.draw.filled_rect( Rect(WIDTH-50, HEIGHT-50, 50, 50) , (0, 0, 255) )
  
 • box = Box()
  
 • def draw():
    box.draw()
  

Steg 3: Strekmann

Du skal nå lage en strekmann som vi skal kalle stick_man.

Sjekkliste

 • stick_man = Actor('running_man')
  
 • stick_man.bottomleft = 50, HEIGHT
  
 • For at koden skal kjøre må du lagre bildet av strekmannen under som running_man.png i mappen images der du har lagret run_stickman.py.

Steg 4: Funksjonene draw() og update()

De fleste spill i Pygame Zero har funksjonene draw() og update(). Draw-funksjonen sørger for at spillvinduet blir tegnet og update-funksjonen gjør endringer i spillet før de tegnes med draw().

Sjekkliste

 • def draw():
      screen.clear()
      screen.fill((255, 255, 255))
      stick_man.draw()
      box.draw()
  
  • Få boksen til å flytte seg mot venstre.
  • Hvis boksen er ute av bildet på venstre side, flytt den til høyre side av vinduet.
  • Hvis strekmannen er truffet, skriv "Du ble truffet!" til terminalen.
  def update():
    # Flytt boksen mot venstre
  
    if "boksen er ute av bildet":
      # Flytt boksen til høyre side av bildet
  
    if "strekmannen er truffet":
      print("Du ble truffet!")
  

Tips

Flytt boksen

For å få boksen til å flytte seg kan du endre x-posisjonen til boksen.

Sjekk om strekmannen blir truffet

Legg merke til at y-aksen til spillvinduet er positiv nedover, motsatt av det som er vanlig i matematikk. Boksens x- og y-posisjon er hvor boksens øverste venstre hjørne er plassert, som er merket i bildet som (x, y).

Den røde firkanten illustrerer hvor stort bildet til strekmannen er. I tilfellet merket 1 ser du at boksens øverste venstre hjørne er inni bildet til strekmannen. Dette må du sjekke i if-setningen.

I tilfelle 2 er boksens øvre høyre hjørne inne den røde firkanten, dette må du også sjekke i if-setningen.

Hvordan finne posisjonen til strekmannen?

 • stick_man.bottom gir posisjonen til bunnen av stick_man.

 • stick_man.left gir posisjonen til venstre side av stick_man.

Steg 5: Animasjoner

Du skal nå gjøre det mulig for strekmannen å hoppe med "space" tasten.

Sjekkliste

 • def on_key_down(key):
    #(Din kode)
  

  on_key_down() kjøres hver gang spilleren trykker på en tast. Hvilken tast som trykkes sendes til funksjonen som key.

 • jump_up = animate(stick_man, 'decelerate', duration=0.4, bottom=(HEIGHT - box.height*1.5))
  

  Koden forteller at:

  • Vi skal lage en animasjon med stick_man.
  • Bevegelsen skal være av type decelerate, som er høy hastighet i begynnelsen, deretter saktere og saktere.
  • Animasjonen skal vare i 0.4 sekunder.
  • bottom av stick_man skal flyttes til HEIGHT - box.height*1.5, altså 1,5 gang av høyden til boksen.
  • Animasjonen gis navnet jump_up.
 • def back_down():
    animate(stick_man, 'accelerate', duration=0.4, bottom=HEIGHT)
  

  Forstår du hva koden skal animere?

 • jump_up.on_finished = back_down
  

Tips

Dette er en skisse på hvordan koden din skal se ut:

def on_key_up(key):
  if ("key er space" and
    "strekmannen er på bakken"):
    # Animasjon oppover
    # Når animasjon oppover er ferdig, animer ned

def back_down():
  # Animasjon ned

Steg 6: Poeng

Vi skal nå gi poeng ettersom hvor mange bokser vi klarer å hoppe over. Vi trenger to variabler, en for poeng og en for å huske om strekmannen har blitt truffet av boksen.

Sjekkliste

 • def update():
    global SCORE
    # resten av din kode
  
 • screen.draw.text("Poeng: " + str(SCORE), (400, 30), color = (0, 0, 0))
  

Test spillet ditt

Utfordringer:

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre? Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!

Rapporter et problemVis koden og fiks selv