Stjerner og galakser

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi bruke funksjoner for å gjøre programmene vi skriver enklere og mer oversiktlige.

Steg 1: Tegne stjerner

Sjekkliste

 • from turtle import *
  
  # Denne koden tegner en liten grå stjerne på en mørkeblå bakgrunn
  color("WhiteSmoke")
  bgcolor("MidnightBlue")
  
  pendown()
  begin_fill()
  
  # Tegn stjernen
  for side in range(5):
    left(144)
    forward(50)
  
  end_fill()
  penup()
  
  forward(100)
  done()
  

 • from turtle import *
  
  # En funksjon for å tegne stjerner
  # 'def' er kort for 'define' på engelsk
  def drawStar():
    pendown()
    begin_fill()
    for side in range(5):
      left(144)
      forward(50)
    end_fill()
    penup()
  
  # Denne koden tegner en liten grå stjerne på en mørkeblå bakgrunn
  color("WhiteSmoke")
  bgcolor("MidnightBlue")
  
  # Bruk funksjonen til å tegne stjerner!
  drawStar()
  forward(100)
  drawStar()
  left(120)
  forward(150)
  drawStar()
  
  hideturtle()
  done()
  

  hideturtle() gjemmer skilpadden.

  Du har sett og brukt funksjoner før. For eksempel, penup()og pendown() er funksjoner. Din nye drawStar()funksjon virker på samme måte. Nå som du har en funksjon for å tegne en stjerne trenger du ikke tenke på hvilke komandoer du må skrive for å tegne dem, du kan bare kalle funksjonen og den vil tegne stjernen for deg!

Steg 2: Sende verdier inn i funksjoner

Funksjonen du lagde i forrige steg tegner en like stor stjerne hver gang. Hva om du vil tegne stjerner med forskjellige størrelser? En måte du kan gjøre det på er å lage forskjellige funksjoner som drawBigStar() , drawMediumStar() eller drawSmallStar()

En bedre måte å gjøre det på er å sende inn verdier til funksjonen drawStar() for å fortelle hvilken størrelse du vil ha. Du har allerede brukt flere funksjoner som mottar verdier på denne måten. For eksempel: forward(100) Her sender du 100 inn funksjonen og det gjør at skilpadden går 100 piksler frem.

Sjekkliste

 • from turtle import *
  
  # En funksjon for å tegne en stjerne med bestemt størrelse
  def drawStar(starSize):
    pendown()
    begin_fill()
    for side in range(5):
      left(144)
      forward(starSize)
    end_fill()
    penup()
  
  # Denne koden tegner en liten grå stjerne på en mørkeblå bakgrunn
  color("WhiteSmoke")
  bgcolor("MidnightBlue")
  
  # Bruk funksjonen til å tegne stjerner i ulike størrelse!
  drawStar(50)
  forward(100)
  drawStar(30)
  left(120)
  forward(150)
  drawStar(70)
  
  hideturtle()
  done()
  

 • from turtle import *
  
  # En funksjon for å tegne en stjerne med bestemt størrelse og farge
  def drawStar(starSize, starColour):
    color(starColour)
    pendown()
    begin_fill()
    for side in range(5):
      left(144)
      forward(starSize)
    end_fill()
    penup()
  
  color("WhiteSmoke")
  bgcolor("MidnightBlue")
  
  # Bruk funksjonen til å tegne stjerner i ulike størrelse!
  drawStar(50, "Red")
  forward(100)
  drawStar(30, "White")
  left(120)
  forward(150)
  drawStar(70, "Green")
  
  hideturtle()
  done()
  

  Ser du hvilke endringer som er gjort i koden?

Utfordring

Lag en funksjon for å tegne planeter og kall den drawPlanet() Send verdier inn i funksjonen slik at du kan bestemme hvor stor og hvilken farge den skal ha.

Steg 3: Tilfeldige stjerner

Vi skal nå bruke drawStar() til å tegne stjerner på tilfeldige steder rundt på skjermen.

Sjekkliste

 • from turtle import *
  
  # En funksjon for å tegne en stjerne med bestemt størrelse og farge
  def drawStar(starSize, starColour):
    color(starColour)
    pendown()
    begin_fill()
    for side in range(5):
      left(144)
      forward(starSize)
    end_fill()
    penup()
  
  # Setter bakgrunnsfargen
  bgcolor("MidnightBlue")
  
  # Flytt til en bestemt posisjon (x=200,y=200)
  penup()
  setpos(200, 200)
  pendown()
  
  drawStar(50, "White")
  
  hideturtle()
  done()
  
  
 • from turtle import *
  from random import *
  
  # Flytter skilpadden til tilfeldig posisjon
  def moveToRandomLocation():
    penup()
    setpos(randint(-400, 400), randint(-400, 400))
    pendown()
  
  # Tegner en stjerne
  def drawStar(starSize, starColour):
    color(starColour)
    pendown()
    begin_fill()
    for side in range(5):
      left(144)
      forward(starSize)
    end_fill()
    penup()
  
  # mørkeblå bakgrunn
  bgcolor("MidnightBlue")
  
  # Tegner 30 stjerner med tilfeldig størrelse og posisjon
  for star in range(30):
    moveToRandomLocation()
    drawStar(randint(5, 25) , "White")
  
  hideturtle()
  done()
  

  Kjør koden flere ganger. Ser du at den tegner stjernene forskjellige plasser hver gang? Prøv å tegne flere stjerner i flere forskjellige størrelser og farger.

  from random import * gjør at vi får tilgang på funksjonen randint(a,b) . Hvis vi skriver randint(5, 25) gir denne funksjonen oss et tilfeldig tall som er større eller lik 5 og mindre enn eller lik 25.

Steg 4: Funksjoner inne i funksjoner

Du kan skrive funksjoner som kjører andre funksjoner. Dette gjør det lettere å ha oversikt når man lager store programmer.

Sjekkliste

 • from turtle import *
  from random import *
  
  # a function for moving the turtle to a random location
  def moveToRandomLocation():
    penup()
    setpos(randint(-400, 400), randint(-400, 400))
    pendown()
  
  # a function for drawing a star of a particular size
  def drawStar(starSize, starColour):
    color(starColour)
    pendown()
    begin_fill()
    for side in range(5):
      left(144)
      forward(starSize)
    end_fill()
    penup()
  
  # a function for drawing a small galaxy of stars
  def drawGalaxy(numberOfStars):
    starColours = ["#058396","#0275A6","#827E01"]
    moveToRandomLocation()
    # draw lots of small coloured stars
    for star in range(numberOfStars):
      penup()
      left(randint(-180, 180) )
      forward(randint(5, 20) )
      pendown()
      # draw a small star in a random colour
      drawStar( 2, choice(starColours) )
  
  speed(11)
  
  # this will draw a dark blue background
  bgcolor("MidnightBlue")
  
  # draw 30 white stars (random sizes/locations)
  for star in range(30):
    moveToRandomLocation()
    drawStar(randint(5, 25) , "White")
  
  # draw 3 small galaxies of 40 stars
  for galaxy in range(3):
    drawGalaxy(40)
  
  hideturtle()
  done()
  

  Ved å kjøre drawGalaxy(40) 3 ganger for vi 3 nye galakser som hver inneholder 40 stjerner. For hver galakse kjøres drawStar() 40 ganger, mellom hver gang flyttes posisjonen til den neste stjernen litt. Ser du hvor i koden dette skjer?

 • from turtle import *
  from random import *
  
  # a function for moving the turtle to a random location
  def moveToRandomLocation():
    penup()
    setpos(randint(-400, 400), randint(-400, 400))
    pendown()
  
  # a function for drawing a star of a particular size
  def drawStar(starSize, starColour):
    color(starColour)
    pendown()
    begin_fill()
    for side in range(5):
      left(144)
      forward(starSize)
    end_fill()
    penup()
  
  # a function for drawing a small galaxy of stars
  def drawGalaxy(numberOfStars):
    starColours = ["#058396","#0275A6","#827E01"]
    moveToRandomLocation()
    # draw lots of small coloured stars
    for star in range(numberOfStars):
      penup()
      left(randint(-180, 180) )
      forward(randint(5, 20) )
      pendown()
      # draw a small star in a random colour
      drawStar( 2, choice(starColours) )
  
  # a function for drawing a joined constellation of stars
  def drawConstellation(numberOfStars):
    moveToRandomLocation()
    # first draw all stars except the last one,
    # joined by lines, like this: *--*--*--
    for star in range(numberOfStars-1):
      drawStar(randint(7, 15) , "white")
      pendown()
      left(randint(-90, 90) )
      forward(randint(30, 70) )
    # now draw the last star
    drawStar(randint(7, 15) , "White")
  
  speed(11)
  
  # this will draw a dark blue background
  bgcolor("MidnightBlue")
  
  # draw 30 white stars (random sizes/locations)
  for star in range(30):
    moveToRandomLocation()
    drawStar(randint(5, 25) , "White")
  
  # draw 3 small galaxies of 40 stars
  for galaxy in range(3):
    drawGalaxy(40)
  
  # draw 2 constellations, each with a random number of stars
  for constellation in range(2):
    drawConstellation(randint(4, 7))
  
  hideturtle()
  done()
  

Utfordring

Programmér skilpadden til å tegne ditt eget bilde. Bruk funksjoner der du kan, spesielt til ting du skal gjøre flere ganger. Prøv også å bruke funksjoner som du kan sende inn verdier i.

Eksempler

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre? Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!

Rapporter et problemVis koden og fiks selv