HTML: Lenk sammen nettsider

Introduksjon

I denne oppgaven må du bruke det du har lært til nå for å lage 3 nettsider som skal linke til hverandre. Her er et eksempel: www.ulv.no.

Denne siden linker til 2 nye sider som linker tilbake igjen til ulv.no. I denne oppgaven skal vi gjøre det samme bare at alle sidene skal lenke til hverandre.

Lenk sammen nettsider

Fungerer det ikke?

Prøv hintene under og sørg for at sidene ligger i samme mappe.

Hint 1
   <a href="side2.html"> Side 2 </a>
   <a href="side3.html"> Side 3 </a>

Dersom du bruker <nav>-taggen fra oppgave “Del inn nettsiden", så kan du legge lenkene inne i <nav>-taggen.

Hint 2
 <nav>
   <ul>
    <li> <a href="side2.html">Side 2 </a> </li>
    <li> <a href="side3.html"> Side 3 </a> </li>
   </ul>
 </nav>

Bra jobba! Nå har du 3 sider som er lenkeT til hverandre.

Et eksempel

Her er et eksempel på 3 sider som er knyttet sammen. Koden er hentet fra “Del inn nettsiden" hvor vi lære hvordan vi delte inn nettsiden ved hjelp av <div>- og <nav>-tagger.

Hjem

screenshot

Mine hobbyer

screenshot

Om meg

screenshot

TIPS

Bruk gjerne w3schools for å få enda mer hjelp eller lese mer om HTML-tagger. Dersom det er vanskelig språk så spør du en voksen, lærere eller veileder.

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre? Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!

Rapporter et problemVis koden og fiks selv