Java FX

Java er et objektorientert programmeringsspråk, og dette kurset krever forkunnskaper og erfaring med tekstbasert programmering fra tidligere. Java FX er et sett av biblioteker til Java som gjør det enklere å lage grafikk og teste programmer.

Her finner du en wiki om objektorientert programmering i Java fra NTNU

Level 1Introduksjon - Nivå 1