Level 1Tegnespillet

Skrevet av: Kine Gjerstad Eide og Ruben Gjerstad Eide

Kurs: Processing
Tema: Tekstbasert
Fag: Matematikk, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon:

Denne oppgaven går ut på å lage et tegnespill, målet er å skrive kode, slik at du kan å tegne tegninger som ligner på disse:

Bilde av en gul sol
Bilde av et grønt tre
Bilde av to fjes

Oppgaven er lagt opp slik at du leser og gjør det som står i oppgaveteksen, så på slutten av hvert steg, kan du dobbelsjekke koden din med en eksempelkode vi har lagt ved.

Steg 1: Lag ett vindu, som skal være tegnebrettet

Nå skal vi lage et vindu med en enkel bakgrunnsfarge. Det er noe vi gjør til nesten alle programmer vi lager i Processing.

checkGjør dette:

void setup(){
  size(640, 420);
  background(0, 0, 0);
}

Tips: Hvordan skrive krøllparenteser { }

Her er en oversikt over hvordan man skriver tegn som ofte brukes i Processing og andre programmeringsspråk.

Tegn Windows/Linux Mac
; shift + , shift + ,
" shift + 2 shift + 2
\' \' (til høyre for Æ) \' (til venstre for 1)
\| \| (til venstre for 1) alt + 7
\& shift + 6 shift + 6
+ + (til høyre for 0) + (til høyre for 0)
- - (til høyre for .) - (til høyre for .)
* shift + ' shift + @ (til høyre for Æ)
/ shift + 7 shift + 7
\[ alt gr + 8 alt + 8
\] alt gr + 9 alt + 9
{ alt gr + 7 shift + alt + 8
} alt gr + 0 shift + alt + 9

checkPrøv dette:

Forklaring av koden

Lurer du på hvordan koden du har skrevet fungerer?

 • void setup() { er en metode som heter setup. Merk at du bare kan ha én metode med hvert navn! setup er en spesiell metode fordi den blir kjøres bare én gang helt først når du starter programmet ditt. Noen metoder gir tilbake informasjon, det gjør ikke setup, og det viser vi ved å skrive void foran setup.

 • size(640, 420); er det som bestemmer hvor stort vinduet ditt er. Denne er inni void setup(){-metoden fordi vi må bestemme størrelsen på vinduet bare en gang når vi starter.

 • Vi har også background(0, 0, 0); som bestemmer bakgrunnsfargen i vinduet. 0 betyr at det ikke er farge, da blir det svart. Dersom vi skriver 255 (det høyeste tallet vi kan velge) setter vi på full fargestyrke på den lille pæra som sitter i PC-skjermen. Det betyr at dersom vi skriver background(255, 255, 255) så blir det hvitt. De forskjellige tallene står for background(RØD, GRØNN, BLÅ) og når vi endrer verdiene her, så blander vi fargene.

 • På linje 1 og 4 har vi { og } disse krøllparentesene åpner og lukker metoden. Metoden inneholder all kode vi skriver mellom disse.

Slik skal koden din se ut så langt, husk at tallene inni parentesene ikke nødvendigvis er like de du har, det betyr bare at du har annen størrelse på vinduet ditt, eller en annen bakgrunsfarge.

void setup(){
  size(640, 420);
  background(0, 0, 0);
}

Steg 2: Tegne med sirkel!

Vi lager en ny metode som vi kaller draw, denne skal også være void.

checkGjør dette:

void draw(){

}
  fill(100, 100, 255);
  ellipse(mouseX, mouseY, 50, 50);

checkPrøv dette:

Når du har prøvd litt forskjellig, så har vi laga til ei oppgave, forsøk å bytte bakgrunnsfarge, størrelse på vinduet, og fargen du tegner med slik at du også kan lage tegninger som ligner på de vi har laget under. Det kan være vanskelig å finne nøyaktig samme farge og størrelse, men en som ligner er godt nok!

Bilde av en gul sol
Bilde av et grønt tre
Bilde av to fjes

Forklaring av koden

Lurer du på hvordan koden du har skrevet fungerer?

 • void draw(){ er en ny metode, slik som void setup(){, men med nytt navn og nytt innhold.

 • ellipse betyr at du lager en sirkel, og mouseX, mouseY bestemmer at den skal følge etter musepekeren når du flytter på datamusa. Tallene 50, 50 bestemmer størrelsen til sirkelen.

 • fill(100, 100, 255); bestemmer hvilke farge sirkelen skal ha, her er det likt som før, der de står for (RØD, GRØNN, BLÅ) og kan blandes slik som du har prøvd før.

Til sist har vi lagt til et bilde av hele koden vår, så kan du se om din kode ligner på den vi har. Husk at tallene inni parentesene sikkert er litt forskjellige fra de du har i din kode.

void setup(){
 size(640, 420);
 background(0, 0, 0);
}

void draw(){
 fill(100, 100, 255);
 ellipse(mouseX, mouseY, 50, 50);
}
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!