Level 3Tekst ABC

Skrevet av: Ole Kristian Pedersen, Kodeklubben Trondheim

Kurs: Python
Tema: Tekstbasert
Fag: Programmering
Klassetrinn: 8.-10. klasse

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi gjøre enkle operasjoner på tekst, som å endre størrelsen på bokstavene og telle ord.

I Python lagrer vi tekst til en variabel slik som dette:

tekst = "teksten er her"

Variabelen kalles da av typen tekst.

Store og små bokstaver

En måte å endre tekst på er ved hjelp av funksjoner. Innebygget i Python finnes flere slike funksjoner. Gitt at vi har tekst i en variabel kalt s, så kan vi bruke disse funksjonene: s.lower(), s.upper(), s.title(), s.swapcase() og s.capitalize().

Legg merke til at funksjonen kalles tekstvariabelen - s.lower() - i stedet for å gi tekstvariabelen til funksjonen - lower(s).

Her er noen eksempler på hvordan funksjonene brukes (legg merke til hvilke bokstaver som er store og små i utskriften):

>>> s = "Per og Ada"

>>> s.upper()    # store bokstaver
'PER OG ADA'

>>> s.lower()    # små bokstaver
'per og ada'

>>> s.capitalize()  # første bokstav er stor
'Per og ada'

>>> s.title()    # første bokstav i hvert ord er stor
'Per Og Ada'

>>> s.swapcase()   # bytter stor og små
'pER oG aDA'

Her er noen eksempler på hva funksjonene kan brukes til:

 • s.capitalize() brukes når vi ønsker stor forbokstav kun i begynnelsen av teksten:

  >>> sentence = "dENne sETNinGeN har IKKE riKTige bokSTAVstØrReLSER."
  >>> sentence.capitalize()
  'Denne setningen har ikke riktige bokstavstørrelser.'
  
 • s.title() kan brukes når vi skal skrive filmtitler:

  >>> movie_title = "star wars: a new hope"
  
  >>> movie_title.title()
  'Star Wars: A New Hope'
  
 • s.upper() og s.lower() kan brukes når vi ønsker å sammenlikne tekst uten å ta hensyn størrelsen på bokstavene:

  >>> answer = "JA"
  
  >>> answer == "ja" # JA og ja er ikke lik
  False
  
  >>> answer = "JA"
  
  >>> answer.lower() == "ja" # konverter JA til ja for testen
  True
  

Du må huske på at disse funksjonene ikke endrer på variabelen. Derfor må du lagre resultatet i en ny variabel om du vil beholde endringen din:

>>> s = "tekst"

>>> s.upper() # Vi endrer ikke på variabelen!!
'TEKST'

>>> s # Fremdeles små bokstaver
'tekst'

>>> s = s.upper() # Nå endrer vi på variabelen

>>> s # Denne gangen er det store bokstaver
'TEKST'

Lag et program som skriver ut filmtitler med store bokstaver først i hvert ord.

Programmet skal se slik ut:

>>>
Skriv inn en filmtittel: alice in wonderland
Alice In Wonderland

Dette må du gjøre:

Telling av tekst

Ved hjelp av s.count() kan vi finne ut om en tekst inneholder et bestemt ord eller tegn og hvor mange ganger det finnes i teksten. For eksempel så inneholder "Hei verden!" ordet "verden" én gang.

Tenk deg at du ønsker å finne ut hvor mange kommaer som er i "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L". Det er enkelt å telle for hånd, men ikke like gøy som å la datamaskinen gjøre det:

>>> s = "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L"

>>> s.count(",")
11

Vi kan også telle tekst som er lengre, for eksempel "Per":

>>> s = "Per, Ada, Kim, Per, Kim, Per"

>>> s.count("Per")
3

Lag et program som teller hvor mange ord det er i det brukeren skriver inn. Antall ord kan regnes ut ved å telle antall mellomrom, og deretter legge til 1. Forstår du hvorfor man må legge til 1?

Slik skal programmet se ut:

>>>
Skriv inn en tekst: Hei på deg
Du skrev inn 3 ord.

Dette må du gjøre:

 • Hint: husk å konvertere fra tall til tekst med str()-funksjonen.

Erstatte tekst

Vi kan bruke s.replace() for å bytte ut tekst i en tekstvariabel med en annen tekst. Hva om vi vil bytte ut alle kommaer med semikolon?

>>> s = "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L"

>>> s.replace(",", ";")
'A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L'

Her får s.replace() to argumenter - først teksten vi skal erstatte i tekstvariabelen s, og så teksten vi skal erstatte med. Vi kan også bruke s.replace() for å fjerne tekst. Vi kan for eksempel fjerne alle mellomrom:

>>> s = "1 2 3 4 5"

>>> s.replace(" ", "")
'12345'

Noen operativsystemer og programmer oppfører seg rart dersom man lager filnavn med mellomrom i. Du vil derfor lage et program som bytter ut alle mellomrom med en understrek. I tillegg skal du sørge for at det bare blir brukt små bokstaver i filnavnet. Det skal fungere som i programmet under:

>>>
Skriv inn et filnavn: Min HemMelige FIL.txt
min_hemmelige_fil.txt

Dette må du gjøre:

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!