Unity

Disse oppgavene baserer seg på tutorials fra Unity sine sider: http://unity3d.com/learn/tutorials.

Vi jobber med å få oversatt flere av disse. Kodeklubben i Tromsø har noen ressurser tilgjengelig her: http://kodeklubben-tromso.github.io/unity/.

Level 1Introduksjon - Nivå 1