Level 1Komme igang med App Inventor

Skrevet av: Basert på MITs "Getting Started"-guide

Oversatt av: Tjerand Silde

Kurs: Appinventor
Tema: App, Blokkbasert
Fag: Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Dette er en introduksjon til MIT App Inventor, hvor du skal lære å lage applikasjoner til Android. Å lage apps i App Inventor er ganske enkelt, men vi anbefaler at du er godt kjent med programmering i Scratch, samt kan litt engelsk. Før du kan lage egne apps, må du sette opp App Inventor og bli kjent med hvordan det fungerer.

Steg 1: Logge inn på App Inventor

checkSjekkliste

Steg 2: Starte et nytt prosjekt

checkSjekkliste

Steg 3: Bli kjent med menyene

Palette

Til venstre har du en meny som heter Palette. Her finner du alle de ulike komponentene du kan bruke til å lage en app. Du vil se at det er 9 forskjellige kategorier som du kan trykke på for å få tilgang til komponentene.

Viewer

I midten har du en mobil-skjerm med navn Viewer som viser deg hvordan appen din ser ut til en hver tid.

Components

Den tredje menyen heter Components. I denne menyen kan du velge hvilken komponent du vil endre.

Properties

Til høyre har du en meny ved navn Properties. I denne menyen kan du gjøre endringer på komponentene, for eksempel kan du endre navnet dens og posisjonen dens på skjermen.

Steg 4: Legge til og koble sammen komponenter

For de som allerede er kjent med programmering i Scratch, vil en del allerede være kjent. Både Scratch og MIT App Inventor er Drag-and-drop. Det vil si at du drar komponenter og kodeblokker fra menyen og til hvor de skal være for å lage et program. Her er et eksempel:

checkSjekkliste

Samme framgangsmåte brukes for å legge til og fjerne komponenter i appen. Trykk her for å se hvordan det ser ut.

Steg 5: Lage en test-app

For å se litt på hvordan dette fungerer, skal du lage en test-app. Du har alleredet opprettet prosjektet og gitt det navn. Da kan du gå rett på programmeringen. Appen skal ha en knapp med teksten Hello world. Når knappen trykkes så skal appen si Hello world. Dette kan du få til ved å gjøre følgende:

checkSjekkliste

I neste steg får du se hvordan appen ser ut, selv om den ikke er ferdig.

Steg 6: Teste appen mens du programmerer

Det kan være veldig nyttig å teste appen din mens du lager den, for å sjekke at alt fungerer som det skal. I App Inventor kan du teste appen din på to forskjellige måter. Den ene måten å teste appen din på er ved å koble telefonen din til App Inventor. Dette krever at operativsystemtet på mobiltelefonen din er Android. Den andre måten å teste appen din på er ved å laste ned en Android-emulator og laste inn appen din der. Begge disse to metodene er beskrevet under. Dersom du har en Android-telefon, så er det den letteste måten å teste på. Det er ikke nødvendig å teste både på telefonen og i en emulator, velg en av delene.

Problemer

Legg merke til at når du tester appen din live, så vil ikke alltid alt fungere optimalt. Eksempler på ting som ikke alltid fungerer som det skal er berøring, tid og lyd. Det første som kan være lurt å gjøre er å opprette en ny kobling mellom telefonen og MIT App Inventor. Dette kan du gjøre ved å trykke Connect, også Reset Connection, før du så oppretter koblingen på nytt slik som du pleier. Dersom du mener at du har programmert appen slik som den skal være, men at den fremdeles ikke fungerer som den skal, så kan det være lurt å bygge appen som en .apt-fil. Da kan du teste appen på telefonen din som et fullverdig program istedetfor. Dette er beskrevet lengre nede.

Steg 6.1: Teste appen på mobiltelefonen

For å kunne teste appen din på en telefon mens du programmerer så trenger du tre ting:

checkSjekkliste

For å kunne teste appen må du gjøre følgende:

checkSjekkliste

Nå kan du teste appen på telefonen din.

Problemer

Dersom du har problemer, så kan du sjekke ut en mer detaljert veiledning på engelsk her.

Steg 6.2: Teste appen på en emulator

For å kunne teste appen din på en emulator mens du programmerer så trenger du en datamaskin med tilgang til Internett. Første steg er å installere App Inventor Setup Software, hvor det finnes en guide for hvert av operativsystemene her:

checkSjekkliste

Når "App Inventor Setup Software" er installert gjør du følgende:

checkSjekkliste

  • /usr/google/appinventor/commands-for-appinventor/aiStarter &
    

Nå kan du teste appen på emulatoren din.

Problemer

Dersom du har problemer, så kan du sjekke ut en mer detaljert veiledning på engelsk her.

Steg 7: Fullføre test-appen

Nå ser du at du har en knapp på skjermen din som du kan trykke på. Det vil ikkje skje noe når du trykker på den, rett og slett fordi du ikke har skrevet noe kode for det enda. Det kommer du snart til, men aller først må du teste litt hva som skjer når du legger til ting samtidig som du er koblet til appen.

flagTest prosjektet

  • Dersom du trykker på "Screen1" under "Components", da kan du skifte "BackgroundColor" under "Properties". Hva skjer med appen din på telefonen eller i emulatoren din da?

  • Hva skjer om du skifter "Title"?

  • Hva skjer om du endrer på "AlignHorizontal"?

  • Hva skjer om du endrer "AlignVertical"?

Nå er du klar for å programmere komponentene i appen vår. Det kan du gjøre på følgende måte:

checkSjekkliste

Nå er appen din kodet ferdig, men det er lurt å sjekke at den fungerer som den skal.

flagTest prosjektet

Når appen din er ferdig, så kan du bygge den. Det vil si at koden din blir pakket sammen til en .apk-fil som du kan installere på en Android-telefon. Du kan også laste filen ned og kjøre den i en emulator. For å bygge appen må du gjøre følgende:

checkSjekkliste

Problemer

Dersom du ønsker en mer detaljert veiledning for å laste ned og dele appen din så kan du klikke her.

Steg 9: Lære mer

For å lære mer om App Inventor så kan det være lurt å sjekke ut følgende lenker:

checkSjekkliste

Lisens: cc-by-sa 3.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!