Level 1Buzzer

Skrevet av: Adrian Helle

Kurs: Arduino
Tema: Elektronikk, Tekstbasert
Fag: Musikk, Naturfag, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Nå som vi har sett litt på hvordan vi kan kontrollere en lysdiode på forskjellige måter (Blinkende lysiode og RGB-lysiode), kan vi gå over til å lage litt lyd!

Steg 1: Finn frem utstyr

Før vi kan begynne å lage kretsen og koden, er vi nødt til å finne frem alt vi trenger. I denne oppgaven trenger vi i hovedsak en buzzer.

checkDette trenger du

Bilde av komponentene som trengs

Steg 2: Lag kretsen

Før vi kan begynne med programmeringen, så er vi nødt til å lage en krets. Hvis du nå har funnet frem alt du trenger kan du følge instruksjonene og illustrasjonen under.

Bilde oppsettet av kretsen

checkSjekkliste

Porter merket med ~

Husker du hva "~" betyr? Det har seg slik at alle porter merket med "~" har en spesiel funksjon kalt PWM. Dette står for "Pulse With Modulation" og kan blant annet brukes for å spille lyder.

Steg 3: Lag en tone

Nå skal vi lage vår første tone med Arduinoen.

checkSjekkliste

 • void setup(){
  
  }
  
  void loop(){
  
  }
  
 • int lyd = 11;
  
  void setup(){
   pinMode(lyd, OUTPUT);
  }
  
  void loop(){
   tone(lyd, 880);
  }
  

Virker det ikke?

Hvis det ikke virker, så kan det hende at Arduino-programmet står på feil port og/eller brett. Da kan du sjekke disse to tingene:

 • Brett er satt riktig: Tools -> Board -> Arduino/Genuino Uno

 • Port er satt riktig:

  • Windows: Tools -> Port -> COM1 (kan være et annet tall)
  Bilde av hvordan velge riktig port
  • Mac: Tools -> Port ->/dev/tty.usbmodem262471 (kan være et annet tall)

Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve å lukke programmet og åpne det igjen.

Utfordringer

Steg 4: Bruk en lysfølsom motstand til å styre lyden

Vi kan bruke en annen input for å styre lyden også. La oss se hvordan vi kan få en lysfølsom motstand til å styre lyden. En lysfølsom motstand varierer motstanden etter hvor mye lys den får inn. Finn frem alt du trenger og koble opp slik som på diagrammet under og følg sjekklisten!

Bilde av komponentene
Bilde av kobblingsdiagrammet

checkSjekkliste

int lyd = 11;
int lys = A5;

void setup() {
 pinMode(lys, INPUT_PULLUP);
 pinMode(lyd, OUTPUT);
}

void loop() {
 int frekvens = analogRead(lys) * 3.2;
 tone(lyd, frekvens);
 delay(100);
}

Se der! Nå har du lært å lage litt lyd med Arduino!

Utfordringer

Her er noen nøtter du kan prøve deg på ved å endre koden.

Map

map tar en verdi, og endrer den fra et tall i et gitt område til et tall i et annet. F. eks. vil

int lysstyrke = analogRead(lys);
int verdi = map(lysstyrke, 15, 512, 100, 1500);

sette verdi til et tall mellom 100 og 1500, hvor en lysstyrke på 15 gir 100 og en lysstyrke på 512 gir 1500.

Utfording (Vanskelig)

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!