Level 1RGB-lysdiode

Skrevet av: Morten Minde Neergaard & Martin Ertsås

Kurs: Arduino
Tema: Elektronikk, Tekstbasert
Fag: Naturfag, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi se på å få en RGB-lysdiode til å lyse.

Steg 1: Finn frem utstyr

checkTil denne oppgaven trenger du

utstyr

Steg 2: Oppkobling

kobling

Steg 3: Programmering

void clear() {
 auto led = 9;
 while (led <= 11) {
  digitalWrite(led, LOW);
  ++led;
 }
}

void setup() {
 auto led = 9;
 while (led <= 11) {
  pinMode(led, OUTPUT);
  ++led;
 }
 clear();
}

void loop() {
 auto led = 9;
 while (led <= 11) {
  clear();
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  ++led;
 }
 digitalWrite(9, HIGH);
 digitalWrite(10, HIGH);
 digitalWrite(11, HIGH);
 delay(1000);
}

while-løkker

I denne kodesnutten ser du at vi bruker while. Dette er en løkke, og brukes for å kjøre samme kode gjentatte ganger.

while fungerer ved at koden repeteres så lenge uttrykket i parenteser er sant. Du kan tenke på det som en gjentagende if-test.

 • Som vi ser av koden starter led med verdien 9. Siden 9 er mindre en 11 er uttrykket sant, og vi kjører koden inne i løkka. På slutten av løkka skriver vi ++led, som øker verdien av led til 10.

 • Deretter sjekker vi igjen om led <= 11. Siden 10 er mindre enn 11 går vi inn i løkka igjen, og kjører koden igjen. På slutten av løkka økes led på nytt, denne gangen til 11.

 • Når vi så tester led <= 11 er led lik 11, som gjør at vi kjører koden enda en gang. På slutten av løkka øker vi nå led til 12.

 • Når vi til slutt sjekker om led <= 11 er ikke lenger uttrykket sant, siden 12 er større enn 11. Derfor går vi ikke lenger inn i løkka, men fortsetter videre i funksjonen vi er i.

for-løkker

I eksempelet over skriver vi veldig mange linjer kode for å lage en løkke. Først initialiserer vi en variabel, så har vi en test som sjekker om vi skal kjøre koden i løkka, så endrer vi en variabel for å holde styr på når løkka skal avslutte.

Dette er noe som gjøres veldig ofte, så for å skape mindre kode, og kode som er enklere å lese, har vi for-løkker. while-løkkene vi har skrevet ovenfor kan enkelt skrives om til for-løkker slik:

auto led = 9;
while (led <= 11) {
 .
 .
 .
 kode
 .
 .
 .
 ++led;
}
for (auto led = 9; led <= 11; ++led) {
 .
 .
 .
 kode
 .
 .
 .
}

Utfordring

Nøstede løkker

Løkker kan brukes inni hverandre.

void loop() {
 for (auto led = 9; led <= 11; ++led) {
  clear();
  for (auto verdi = 0; verdi < 256; ++verdi) {
   analogWrite(led, verdi);
   delay(5);
  }
 }
}

Denne koden vil:

 • Slå av alle fargene

 • Gradvis øke lysintensitet på pinne 9 fra 0 til 255

 • Slå av alle fargene

 • Gradvis øke lysintensitet på pinne 10 fra 0 til 255

 • Slå av alle fargene

 • Gradvis øke lysintensitet på pinne 11 fra 0 til 255

Skriv inn koden og se selv hva den gjør.

Utfordringer

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!