Level 1Kodetimen: Labyrint med Angry Birds (før-lesere)

Skrevet av: Carl A. Myrland

Kurs: Codestudio
Tema: Blokkbasert, Stegbasert
Fag: Matematikk, Programmering
Klassetrinn: Barnehage, 1.-4. klasse

Introduksjon

Denne teksten er et hjelpedokument til voksne veiledere som skal gjennomføre Kodetimen i skole/barnehage, og ikke et eget oppgavesett som elevene trenger å bruke.

I denne oppgaven skal du hjelpe en Angry Bird med å komme seg rundt i en labyrint for å fange de slemme grisene, ved hjelp av blokkprogrammering. Blokkene består av symboler som viser hvilken funksjon blokken har (N, S, Ø, V), så oppgaven passer fint for elever som ikke har knekt lesekoden enda.

Denne oppgaven er svært godt egnet som fadderoppgave. Mellomtrinnselever er supre veiledere, og kan hjelpe de yngste elevene med å lese det lille som er av tekst, hjelpe til med å tolke oppgaver og løse problemer når de sitter fast.

Nettsiden der vi jobber med disse oppgavene kalles Code Studio.

Trykk her for å komme til oppgaven!

Kodetimen som faddertime: La fadderne gjennomføre sin egen Kodetime, for eksempel Klassisk labyrint, før de skal hjelpe fadderbarna. Da får de de nødvendige forkunnskapene de trenger for å hjelpe fadderbarna.

Oppgavebilde

Aldri brukt Code Studio før? Under finner du en kort innføring i hva de forskjellige elementene på skjermen er, og helt nederst finner du et diplom som kan printes ut til de som har fullført Kodetimen!

Grensesnitt i Code Studio

checkGjennomgang

Bildebeskrivelse
Bildebeskrivelse
Bildebeskrivelse
Bildebeskrivelse
Bildebeskrivelse
Bildebeskrivelse
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!