Level 2Send en beskjed

Skrevet av: Teodor Heggelund

Kurs: Computercraft
Tema: Tekstbasert, Minecraft
Fag: Programmering, Naturfag
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Vi har tidligere kjørt kode på én og én datamaskin i ComputerCraft. Nå skal vi få flere datamaskiner til å snakke sammen.

Steg 1: Maskinvaren vi trenger!

Et modem var det vi i gamle dager brukte for å koble oss til internett. I ComputerCraft bruker vi modem for å koble oss til Rednet -- Internett for datamaskiner i Minecraft.

Siden trådløse datamaskiner er dyre, er det kjekt å bruke en Creative-verden.

 • Vi bygger en Advanced Wireless Pocket Computer og en Advanced Ender Turtle

  Bilde av en Advanced Wireless Pocket Computer
  Bilde av en Advanced Ender Turtle
 • Vi kaller tableten for Sendulf med label set Sendulf og roboten for MaxMottak med label set MaxMottak.

Server og klient

Vi trenger ofte å sende beskjeder fra en datamaskin til en annen. Vi pleier å gi datamaskinene to roller: server og klient.

 • Serveren venter pent på å få beskjed

 • Klienten sender meldinger til serveren når den ønsker

Vet du om noen eksempler på servere og klienter?

Rednet

Vi skal bruke rednet til å la datamaskinene snakke sammen. For en kjapp oversikt over hva rednet kan gjøre, bruk kommandoen help rednet.

For mer detaljert informasjon, se på wikien til ComputerCraft.

checkSteg 2: Klar til å motta beskjed

Nå skal vi bruke Sendulf og MaxMottak til å sende beskjeder. Siden kontrolleren aktivt skal sende beskjeder, blir Sendulf klienten vår, mens MaxMottak er serveren.

 • > id
  This is computer #5
  This computer is labelled "MaxMottak"
  
 • > peripherals
  left (modem)
  
 • > lua
  Interactive Lua prompt.
  call exit() to exit.
  lua>
  
 • lua> rednet.open("left")
  lua> rednet.receive(100)
  

Nøtt

Hva er tallet som går inn i receive-funksjonen? Hva skjer når du putter inn 1? 5? 10?

Steg 3: Send beskjed

 • rednet.send(5, "Hello, MaxMottak! Dette er Sendulf! Kan du høre meg?")
  
  Bilde av Sendulf som sender en melding over rednet
  Bilde av MaxMottak som motar en melding over rednet

flagTest selv!

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!