ComputerCraft

ComputerCraft er en mod til Minecraft som gir deg muligheten til å bygge og programmere datamaskiner og roboter inne i Minecraft-verdenen i et språk som heter Lua. Sjekk det ut!

Disse oppgavesettene krever hverken forkunnskaper i programmering eller Minecraft, men en eller begge deler vil nok gjøre dette enda mer spennende!

Her har vi beskrevet hvordan du installererer ComputerCraft. Legg spesielt merke til hvilke versjoner av Minecraft, ComputerCraft og Minecraft Forge du trenger!