Level 1JavaFX: Logo med FXML

Skrevet av: Hallvard Trætteberg

Kurs: Diverse
Tema: Tekstbasert, App
Fag: Programmering
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

En viktig del av det å lage app-er er å utforme skjerminnholdet, dvs. alt app-en inneholder av grafikk, knapper, lister, osv. Formålet til denne leksjonen er å lære hvordan du kan bruke FXML for å lage skjerminnhold, og to måter å lage slikt innhold. I tillegg skal du lære hvordan du får app-en til å laste inn og vise frem innholdet i FXML-filer. App-en er ikke så komplisert, den skal bare vise frem logoene til Kodeklubben og NTNU (eller andre logoer, hvis du ønsker det):

Kodeklubben NTNU
Kodeklubbens logo NTNU logo

I leksjonen Hello world lærte du om hvordan du kan lage en app som viste et vindu med et tekst-objekt (av type Text). Da skrev du Java-kode som laget tekst-objektet, satte grafiske egenskaper for tekst-objektet og la det til app-vinduet. Slik kode kan fort bli lang og uoversiktlig, og det kan være vanskelig å skrive kode som har ønsket effekt og se for seg hvordan skjerminnholdet vil bli seende ut.

For å gjøre arbeidet med skjerminnhold enklere, så finnes det en egen kode-type kalt FXML for å lage skjerminnhold. FXML ligner på HTML ved at det bruker XML-elementer, f.eks. <Text ...> ... </Text> og attributter, f.eks. fill="blue" for å beskrive innholdet. Når en skal lage FXML-filer, kan en enten redigere FXML som tekst i en egen FXML-editor eller bruke en egen tegne-app som leser og skriver FXML-filer. Vi skal se på begge disse teknikkene i denne leksjonen.

Steg 1: Opprette app-pakke, app-klasse og FXML-fil

 • Bilde av hvordan velge new FXML dokument

  Trykk Next for å velge veiviseren. Du vil da få opp følgende skjema:

  Bilde av neste steg av veiviseren

  Fyll inn FxmlLogoApp og trykk Finish. Du vil da få opp en FXML-editor med den nye FXML-fila:

  Bilde av FXML-editoren med den nye FXML fila
<AnchorPane xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" prefWidth="500" prefHeight="400">
 <Rectangle layoutX="100" layoutY="20" width="80" height="80" fill="black"
  arcWidth="25" arcHeight="25"
 />
 <Text layoutX="140" layoutY="60" text="k" fill="white">
  <font>
   <Font name="Courier" size="72"/>
  </font>
 </Text>
 <Circle layoutX="150" layoutY="150" radius="40" fill="blue"/>
 <Text layoutX="10" layoutY="120" text="NTNU">
  <font>
   <Font name="Arial" size="36"/>
  </font>
 </Text>
</AnchorPane>

FXML-editoren har samme type kode-komplettering som Java-editoren. Når du f.eks. har skrevet inn <Rect, kan du trykk ctrl-mellomrom og editoren vil både fylle ut resten av Rectangle-navnet og legge til en import-setning øverst i fila (tilsvarende import-setningen i Java):

<?import javafx.scene.shape.Rectangle?>

(Hvis du ikke bruker kode-kompletteringsfunksjonen, så må du skrive inn import-setningen selv.) Tilsvarende kan du bruke kode-komplettering på attributt-navnene layoutX, layoutY, width, height, fill osv.

 • Bilde av hvordan forhåndsvise FXML

  Som du ser så inneholder FXML-fila allerede mange av de grafiske elementene som trengs for å lage begge logoene, men ikke alle. Din jobb blir å justere på FXML-koden, så logoene blir omtrent som vist øverst i denne leksjonen.

Litt om FXML

Du har kanskje kjent igjen mange av ordene i FXML-fila fra Java-koden du skrev i Hello world-leksjonen, og det er ikke tilfeldig. Enkelt sagt så tilsvarer elementnavnene i FXML-koden (ordet etter < og </), f.eks. Text og Rectangle Java-klasser, og attributtnavnene tilsvarer egenskaper, f.eks. layoutX, width og fill. Det er også noen elementnavn som tilsvarer egenskaper, f.eks. font. Når FXML-koden blir lest inn, så vil hvert element som tilsvarer en Java-klasse bli til en instans (et Java-objekt) av den klassen, og hvert attributt bli brukt til å sette en egenskap, som om en brukte tilsvarende set-metode. Følgende Java- og FXML-kode betyr omtrent det samme:

Circle circle = new Circle();
circle.setLayoutX(150);
circle.setLayoutY(150);
circle.setRadius(40);
circle.setFill(Color.BLUE);
<Circle layoutX="150" layoutY="150" radius="40" fill="blue"/>

Noen typer objekter, f.eks. paneler (typene Pane, HBox, VBox og AnchorPane), inneholder andre objekter. I Java-koden må en legge den ene til children-lista til den andre, mens en i FXML legger det ene elementet inni det andre:

Pane pane = new Pane();
Circle circle = new Circle();
...
pane.getChildren().add(circle);
<Pane>
 <Circle layoutX="150" layoutY="150" radius="40" fill="blue"/>
</Pane>

Steg 2: Åpne og redigere FXML-fil med SceneBuilder

Det går greit å bruke FXML-editoren for enkel redigering (eller mer kompliserte ting, når en får erfaring), men det finnes et enklere alternativ, nemlig en grafisk editor kalt SceneBuilder. En kan faktisk åpne og redigere FXML-fila direkte i JavaFX Scene Builder (ofte bare kalt SceneBuilder), siden den bruker FXML som lagringsformat.

 • Bilde av hvordan åpne SceneBuilder

  Hvis du har installer SceneBuilder riktig, så skal du etter litt venting få opp følgende

  Bilde av SceneBuilder appen

  Som du ser så inneholder panelet i midten de samme grafiske elementene som JavaFX Preview-panelet. Her kan du imidlertid redigere på dem, ved å velge, dra og slippe, som i vanlige tegneprogrammer.

  Nederst til venstre ser du trestrukturen av objekter, med et panel (AnchorPane) som inneholder et rektangel (Rectangle), en sirkel (Circle) og to tekst-objekter (Text).

  Øverst til venstre ser du en kategorisert liste med elementer som kan dras og slippes inn i redigeringspanelet i midten. I figuren vises bare såkalte Containers, som inneholder andre elementer, men (hvis du scroller) lenger ned finner du bl.a. Controls (interaktive elementer) og Shapes (grafiske elementer). Prøv å finne Line-typen og dra og slipp den litt til høyre for det svarte rektangelet. Hvis du vil endre på hvordan streken ser ut, så kan du redigere ulike egenskaper i panelet til høyre. Prøv f.eks. å gjøre streken tykkere (Stroke Width = 10), endre fargen til grønn (Stroke = #569900) og enden til avrundet (Stroke Line Cap = ROUND). Da skal det se omtrent slik ut:

  Bilde av den nye linja i SceneBuilder

  Dette er omtrent de grafiske elementen du trenger for å lage Kodeklubben- og NTNU-logoene. Prøv å bruke redigeringsmulighetene til å få tegningen til å bli seende omtrent slik ut:

  Bilde av de to nye logoene

  Her er noen tips om nyttige redigeringsfunksjoner som du kan bruke for å få laget og redigert grafikken:

  • Du kan raskt lage en kopi (duplisere) et element med Edit > Duplicate

  • Du kan runde av hjørnene på et rektangel ved å endre Arc Height og Arc Width

  • Når du klikker på Stroke- og Fill-egenskapene, så kommer det opp et nytt vindu med mulighet til å velge farge på flere måter (se under til venstre)

  • Tilsvarende kan du stille inn navn og størrelsen på font-en til tekst-objekter ved å klikke på Font-egenskapen (se under til høyre)

  Valg av farge Valg av font
  Bilde av fargevelgeren Bilde av fontvelgeren

  Spesielt fin-innstillingen av plassering og dimensjoner kan være vanskelig. Nede til høyre i SceneBuilder-vinduet finner du egenskaper med kategorien Layout, bl.a. koordinater og størrelse. Akkurat hvilke egenskaper du kan endre avhenger av hvilket grafisk element som er valgt. I figuren under ser du hva som kan endre på et rektangel.

  Layout-egenskaper
  Bilde av layout egenskapene Det er egentlig disse egenskapene du endrer, når du velger, drar og slipper de grafiske elementene og de små hjørne-boksene. Ved å redigere tallene, så kan du styre dem helt presist.

Steg 3: Få appen til å vise frem innholdet i FXML-fila

Det siste trinnet i denne leksjonen er å få app-en til å vise frem det grafiske innholdet i app-vinduet. For å få dette til må du redigere koden i app-klassen din, som du laget i trinn én og heter FxmlLogoApp.

 • package fxmllogoapp;
  
  import java.io.IOException;
  
  import javafx.application.Application;
  import javafx.fxml.FXMLLoader;
  import javafx.scene.Scene;
  import javafx.scene.layout.Pane;
  import javafx.stage.Stage;
  
  public class FxmlLogoApp extends Application {
  
   public void start(Stage primaryStage) throws IOException {
    FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(FxmlLogoApp.class.getResource("FxmlLogoApp.fxml"));
    Pane root = fxmlLoader.load();
      primaryStage.setScene(new Scene(root));
      primaryStage.show();
   }
  
   public static void main(String[] args) {
    launch(FxmlLogoApp.class, args);
   }
  }
  

Trikset her er å lage et FXMLLoader-objekt (første linje i start-metoden, og be denne laste inn FXML-fila med load-metoden (andre linje).

 • Bilde av appen som kjører

Hva har du lært?

 • lage en FXML-fil med Eclipse sin veiviser

 • redigere FXML i Eclipse sin FXML-editor.

 • se forhåndsvisning av FXML-innholdet i JavaFX Preview-panelet

 • åpne FXML-fila i JavaFX Scene Builder med Open with SceneBuilder

 • legge nye elementer til FXML-fila ved å dra og slippe fra SceneBuilder sin paletten

 • redigere grafiske egenskaper i SceneBuilder

 • skrive app-kode som laster inn og viser frem FXML-fila i et app-vindu

I leksjonen KalkulatorFX (to be continued) vil du lære hvordan du kan koble FXML-koden til Java-koden og gjøre app-en levende (interaktiv)!

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!