Level 1JavaFX: Hello world

Skrevet av: Hallvard Trætteberg

Kurs: Diverse
Tema: Tekstbasert, App
Fag: Programmering
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Formålet til denne leksjonen er å lære hvordan man får satt opp et Java-prosjekt i Eclipse og kjørt et JavaFX-program. I tillegg skal du lære litt om sammenhengen mellom JavaFX-koden og innholdet i app-vinduet en får opp.

Steg 1: Sette opp Java-prosjekt, og lage app-mappe og app-klasse

Eclipse strukturerer koden i såkalt prosjekter. Vanligvis har en ett Java-prosjekt for hver app en lager, men hvis en for det meste lager små app-er, så er det greit å samle dem i ett Java-prosjekt. Da blir det mindre arbeid med oppsett.

Et prosjekt er enkelt sagt en mappe med innhold/oppsett tilpasset typen app en skal lage. Først og fremst handler det om å velge programmeringsspråk, så når du skal lage en ny app med JavaFX, så må du lage et Java-prosjekt. Du vil da få en mappe med flere under-mapper, og en av disse heter src og vil inneholde all koden din. For at de ikke skal bli for uoversiktlig, spesielt hvis du har flere app-er i samme prosjekt, så bør du så lage en Java-mappe for app-en din. Når det er gjort så kan lage Java-filen for app-en din!

checkSjekkliste

 • Bilde av skjema for nytt java prosjekt

  I Package Explorer-panelet vil du se at det dukker opp en mappe med navnet du valgte. Inne mappa vil du ha en src-mappe og en mappe som heter JRE System Library [JavaSE-1.8]. src-mappe er der du legger koden din, mens JRE System Library [JavaSE-1.8] viser at prosjektet er satt for å bruke Java 8, som vi trenger for å bruke JavaFX. Skjermutklippet under viser omtrent hvordan det vil bli seende ut.

  Bilde av package explorer panelet
 • Du vil da få opp et skjema hvor du kan skrive inn hvilken kode-mappe (Source Folder) som pakken skal puttes i og pakke-navnet. Kode-mappen skal være kodeklubben/src (eller prosjektnavnet du skrev inn tidligere etterfulgt av /src. Pakkenavn inneholder som regel bare små bokstaver, altså bokstaven a-z. Derfor kan du kalle mappa helloworld.

  Bilde av oppretting av ny java pakke

  Skjermutklippet under viser omtrent hvordan det vil bli seende ut.

  Bilde etter opprettelsen av ny java pakke
 • Bilde av menyen for ny Java klasse

  Du vil da få opp et skjema hvor kode-mappa og pakken allerede er fylt inn, mens navnet (Name) må fylles inn. Klassenavn starter alltid med stor forbokstav, og hvert delord som navnet består av, begynner også med stor forbokstav. Så når vi nå skal lage en app vi kaller Hello World-app, så blir navnet klassenavnet HelloWorldApp.

  Bilde av den nye java klassen

  Skjermutklippet under viser omtrent hvordan det vil bli seende ut.

  Bilde etter den nye java klassen

Steg 2: Skrive og kjøre HelloWorldApp-klassen

En Hello World-app er ment å være den enkleste app-en en kan tenke seg som viser Hello World på skjermen. F.eks. slik som dette:

Bilde av den nye Hello World appen

En slik app må inneholde følgende elementer:

  • App-en din vil bli laget. App-en vil være et HelloWorldApp-objekt, også kalt en instans av HelloWorldApp-klassen.

  • init-metoden vil bli kalt (hvis du har en, og det har ikke koden vår)

  • App-vinduet vil bli laget (automatisk av JavaFX, ikke av vår kode)

  • start-metoden blir kalt med app-vinduet som argument (det er derfor det står (Stage primaryStage) bak start-navnet)

Her er den nødvendige koden, med kommentarer:

// klassen ligger i pakken helloworld, og
// det må stemme med package-deklarasjonen
package helloworld;

// med en import-setning, så slipper en å skrive hele navnet på klassene vi bruker
// vi har like godt en import-setning for hver av klassene vi bruker
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Stage;

// bygg på Application-klassen med extends
// det er det som gjør at vår klasse kan fungere som en JavaFX-app
public class HelloWorldApp extends Application {

 // her er metoden som kalles med app-vinduet
 // den tar inn app-vinduet som argument
 public void start(Stage primaryStage) {
  // vi lager oss det grafiske tekst-objektet, av typen Text
  Text helloWorldText = new Text("Hello world");
  // så sier vi hvor i vindet den skal plasseres, x- og y-posisjon
  helloWorldText.setLayoutX(10);
  helloWorldText.setLayoutY(50);
  // vi lager oss et font-objekt, av typen Font
  Font font = Font.font("Arial", 36);
  // og setter den som teksten font
  helloWorldText.setFont(font);

  // vi mnå også lage et panel, av typen Pane
    Pane root = new Pane();
    // vi setter ønsket størrelse, bredde og høyde
    root.setPrefWidth(300);
    root.setPrefHeight(200);
    // og putter teksten inni
  root.getChildren().add(helloWorldText);

  // til slutt legges panelet inn i app-vinduet
    primaryStage.setScene(new Scene(root));
    // og vises frem
    primaryStage.show();
 }

 // dette er den egentlig oppstartsmetoden
 public static void main(String[] args) {
  // kall den innebygde funksjonen launch, med app-klassen vår som argument
  launch(HelloWorldApp.class, args);
 }
}

checkSjekkliste

 • Bilde av appen som sier "Hello world"
  • Skriv inn en annen tekst, f.eks. navnet ditt.

  • Endre posisjonen slik at teksten kommer lenger ned og til høyre ved å øke layoutX- og layoutY-verdiene.

  • Finn en annen skriftstype du liker og se hva som skjer når du velger en kjempestor font. Hva må du endre for å unngå at toppen av teksten kuttes?

  • Velg en kjempestor font og skriv en laaaaang tekst. Øk vindusstørrelsen så hele teksten fortsatt vises.

  • Deklarer en variabel windowHeight med int windowHeight = ...; (bytt ut ... med et tall) og prøv å lage en formel som beregner y-posisjonen du setter med setLayoutX(...), slik at teksten havner pent i bunnen av vinduet.

  • Teksten settes direkte når en lager Text-objektet med new Text(...)

  • De fleste verdier settes med egen metoder som begynner med set

  • Skriftstypen settes også når den lages, men den lages med funksjonen (Font.font(...)) og ikke med new Font(...).

Steg 3: Bruke kode-kompletteringsfunksjonen i Eclipse

Eclipse inneholder mange nyttige funksjoner for å gjøre koding mer effektivt. Eclipse kjenner til alt Java har av muligheter, og kan både foreslå kode du kan skrive og rette enkle feil i koden.

 • Bilde av listen over alle navn som begynner med "hello"

Her ser du at Eclipse foreslår et variabelnavn (helloWorldText), et pakkenavn (helloworld) og et klassenavn (HelloWorldApp). Hvis du velger helloWorldText, så legges denne teksten inn. Denne funksjonen kalles kode-komplettering (eng: code completion) og gjør det bl.a. greit å bruke lange navn på variabler, klasser og pakker.

 • Bilde av alle metodene som begynner med setF

Der finner du bl.a. setFill og setFont. fill og font kalles egenskaper (eng: properties) og i Java setter du slike egenskaper med metoder som har set foran egenskapsnavnet.

Argument-typen viser hva slags verdi du må gi inn. F.eks. tar setFill et argument av typen Paint (egentlig javafx.scene.paint.Paint). Velg setFill fra lista og skriv inn Color.BLUE. Igjen ser du at Eclipse foreslår navn tilsvarende det du har skrevet.

Hva har du lært?

 • lage nye Java-prosjekter med New > Java Project

 • lage nye Java-pakker med New > Package

 • lage nye Java-klasser med New > Class

 • hva en klasse må ha av kode for å bli en app-klasse

 • kjøre app-klassen som en Java-applikasjone

 • hvordan plassere en tekst i et vindu

 • hvordan endre verdier for plassering, skriftstype, farge og vindusstørrelse

 • hvordan bruke kode-kompletteringsfunksjonen

I leksjonen FXML-logo vil du lære hvordan lage skjerminnhold med FXML og tegne med JavaFX Scene Builder.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!