Level 1Unity: Rull-en-ball

Skrevet av: Oversatt fra unity3d.com

Oversatt av: Bjørn Fjukstad

Kurs: Diverse

Rull-en-ball

Denne uka skal vi lage vårt første spill! Spillet går ut på å være en ball og samle inn kuber for å få poeng. Spillet er over når man har samlet inn alle kubene.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Roll-a-Ball på Unity sine sider. Titlene i denne oppgaven er lenket direkte til videoene på Unity sine sider der det er aktuelt. Du finner også lenker til alle videoene på unity3d.com/learn/tutorials/projects/roll-ball-tutorial.

Steg 1: Omgivelser og spilleren

Introduksjon

Bildet nedenfor viser hvordan spillet ser ut når man er ferdig! I denne oppgaven lærer vi litt enkel fysikk, hvordan vi kan flytte spillobjekter med tastaturet, og kollisjon mellom objekter.

Bilde av det ferdige spillet

checkOppsett av spillet

checkBevege spilleren

 • Siden noen av dere jobber hjemmefra legger vi inn hele kodesnutten under. Ikke kopier den, men skriv inn alle linjene!

  PlayerController.cs

  using UnityEngine;
  using System.Collections;
  
  public class PlayerController : MonoBehaviour {
  
    public float speed = 10.0f;
  
    private Rigidbody rb;
  
    void Start ()
    {
      rb = GetComponent<Rigidbody>();
    }
  
    void FixedUpdate ()
    {
      float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
      float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");
  
      Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
  
      rb.AddForce (movement * speed);
    }
  }
  
  

flagTest spillet

Klikk på Play-knappen øverst i Unity-editoren.

 • Trykk på piltastene, flytter ballen seg?

 • Hva skjer hvis du prøver å styre med tastene WASD?

Steg 2: Kamera og spilleområde

check Flytte kameraet

 • CameraController.cs

  using UnityEngine;
  using System.Collections;
  
  public class CameraController : MonoBehaviour {
  
    public GameObject player;
  
    private Vector3 offset;
  
    void Start ()
    {
      offset = transform.position - player.transform.position;
    }
  
    void LateUpdate ()
    {
      transform.position = player.transform.position + offset;
    }
  }
  
  

flagTest spillet

Klikk på Play-knappen øverst i Unity-editoren.

 • Flytt ballen og se at kameraet følger etter den.

checkSette opp spilleområdet

flagTest spillet

Klikk på Play-knappen øverst i Unity-editoren.

 • Prøv spillet og se at veggene er på plass.

Steg 3: Samle objekter og poeng

checkLag objekter vi kan samle inn

 • Rotator.cs

  
  using UnityEngine;
  using System.Collections;
  
  public class Rotator : MonoBehaviour {
  
    void Update ()
    {
      transform.Rotate (new Vector3 (15, 30, 45) * Time.deltaTime);
    }
  }
  
  

flagTest spillet

Klikk på Play-knappen øverst i Unity-editoren.

 • Start spillet og se at alle kubene er gule og snurrer rundt!

checkSamle inn objekter

 • void OnTriggerEnter(Collider other)
  {
    if (other.gameObject.CompareTag ("Pick Up"))
    {
      other.gameObject.SetActive (false);
    }
  }
  

checkVis poengscore

 • PlayerController.cs

  using UnityEngine;
  using System.Collections;
  
  public class PlayerController : MonoBehaviour {
  
    public float speed;
  
    private Rigidbody rb;
    public int count;                  // Ny linje
  
    void Start ()
    {
      rb = GetComponent<Rigidbody>();
      count = 0;                   // Ny linje
    }
  
    void FixedUpdate ()
    {
      float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
      float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");
  
      Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
  
      rb.AddForce (movement * speed);
    }
  
    void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
      if (other.gameObject.CompareTag("Pick Up"))
      {
        other.gameObject.SetActive (false);
        count = count + 1;             // Ny linje
      }
    }
  
  }
  
 • PlayerController.cs

  using UnityEngine;
  using UnityEngine.UI;                  // Ny linje
  using System.Collections;
  
  public class PlayerController : MonoBehaviour {
  
    public float speed;
    public Text countText;               // Ny linje
  
    private Rigidbody rb;
    private int count;
  
    void Start ()
    {
      rb = GetComponent<Rigidbody>();
      count = 0;
      SetCountText ();                // Ny linje
    }
  
    void FixedUpdate ()
    {
      float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
      float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");
  
      Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
  
      rb.AddForce (movement * speed);
    }
  
    void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
      if (other.gameObject.CompareTag("Pick Up"))
      {
        other.gameObject.SetActive (false);
        count = count + 1;
        SetCountText ();              // Ny linje
      }
    }
  
    void SetCountText ()                // Ny linje
    {                          // Ny linje
      countText.text = "Count: " + count.ToString (); // Ny linje
    }                          // Ny linje
  }
  
 • PlayerController.cs

  using UnityEngine;
  using UnityEngine.UI;
  using System.Collections;
  
  public class PlayerController : MonoBehaviour {
  
    public float speed;
    public Text countText;
    public Text winText;                // Ny linje
  
    private Rigidbody rb;
    private int count;
  
    void Start ()
    {
      rb = GetComponent<Rigidbody>();
      count = 0;
      SetCountText ();
      winText.text = "";               // Ny linje
    }
  
    void FixedUpdate ()
    {
      float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
      float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");
  
      Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
  
      rb.AddForce (movement * speed);
    }
  
    void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
      if (other.gameObject.CompareTag("Pick Up"))
      {
        other.gameObject.SetActive (false);
        count = count + 1;
        SetCountText ();
      }
    }
  
    void SetCountText ()
    {
      countText.text = "Count: " + count.ToString ();
      if (count >= 12)                // Ny linje
      {                        // Ny linje
        winText.text = "You Win!";         // Ny linje
      }                        // Ny linje
    }
  }
  

flagTest spillet

Klikk på Play-knappen øverst i Unity-editoren.

 • Prøv spillet og se hvor fort du klarer å samle inn alle kubene!

Utfordring 1: Bygg spillet slik at du kan dele det med vennene dine

Akkurat nå er det jo kun du som kan spille spillet ditt. I denne videoen vises det hvordan man kan bygge spillet til forskjellige platformer, for eksempel Windows eller Mac. Se om du klarer å bygge det slik at du kan dele det med vennene dine!

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!