Level 2Ellie og funksjoner

Skrevet av: Teodor Heggelund

Kurs: Elm
Tema: Tekstbasert, Nettside
Fag: Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Denne oppgaven innfører funksjoner, og viser hvordan vi kan skrive og teste funksjoner i Ellie.

Gjør deg kjent med Ellie

Ellie er et online utviklermilø for Elm. Her kan du programmere Elm, uten at du trenger å laste ned noe til pc'en din. Slik ser Ellie ut når du åpner den i en web browser:

Bilde av programmet Ellie i nettleseren

Nå skal vi gjøre oss kjent med Ellie.

Lagre

Du kan lagre prosjektene du jobber med i Ellie ved å klikke Save, eller Fork om det er et Ellie prosjekt noen har delt med deg. Dette gir deg en unik link til den nåværende versjonen av prosjektet. Du må selv ta vare på linken for å kunne gå tilbake til prosjektet senere.

Elm som en kalkulator

Elm kan brukes som en kalkulator. Vi kan regne ut et tall og vise tallet som en nettside. For å vise et enkelt tatt på en nettside:

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

main = text (toString (9001))

Elm kan også regne!

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

main = text (toString (100 + 9 * 9))

Siden Elm programmer kjører i en web side, må koden vår returnere noe som kan vises av web browseren. Vi bruker her funksjonene toString og text til å konvertere resultatet av utregningen vår til noe som kan vises i browseren.

 • [https://ellie-app.com/HFJ7WyCctja1](https://ellie-app.com/HFJ7WyCctja1)
  
  for et eksempel utrykk.
  

Skriver vi inn 1 + 2, viser resultatet 3 på høyre side. I praksis er det en Html struktur vi har generert, med en text node som har verdien "3".

Vi bruker = til å binde en verdi til et symbol. Det kan vi gjøre i et let utrykk. Det består av to deler, en let del hvor vi binder en eller flere verdier til symbolske navn, og en in del, hvor vi bruker verdiene i et utrykk. Resultatet av dette utrykket blir returnert som verdien av hele let utrykket.

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

main = text (toString math)

math =
  let
    x = 3
    y = 4
  in
    x + y
 • [https://ellie-app.com/HFMtv2Gw2ma1](https://ellie-app.com/HFMtv2Gw2ma1)
  
  og kjør eksempelet.
  

Funksjoner

 • En funksjon gir sammenhengen mellom input og output:

Funksjonen plus3 gir sammenhenger:

 • 03

 • 710

Funksjonen double gir sammenhenger:

 • -5-10

 • 00

 • 1530

Dette er en elm-funksjon:

double x = x * 2
 • double er funksjonsnavnet.

 • x er navnet på verdien som kommer inn i funksjonen. Dette er funksjonens parameter.

 • x * 2 er resultatet til funksjonen.

Funksjoner i Ellie

La oss lage funksjonen double:

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

main = text (toString math)

math = double 2

double x = x * 2

Vi må fortsatt ha litt ekstra kode for å kunne vise resultatet av å kalle funksjonen vår. Vi definerer main som en funksjon også, og det er denne som blir kjørt når siden vår lastes.

I elm kan vi også fortelle kompilatoren vår hvilke typer input og output til en funksjon har. Som regel vil Elm-kompilatoren selv finne ut av det, men om vi legger til type informasjon kan kompilatoren sammenligne typene vi har sagt funksjonen omhandler med hva den selv finner ut, og gi oss gode feilmeldinger når det ikke stemmer overens.

Denne double funksjonen for eksempel, tar inn en x som er et tall, og returnerer x * 2 som er et nytt tall. Typen for tall i Elm heter number og typen til funksjonen blir dermed number -> number -- fra tall til tall. Kan du se at -> ser ut som en pil? number -> number skal se ut som numbernumber.

Vi kan legge til typeinformasjonen slik:

module Main exposing (main)
import Html exposing (Html, text)

double : number -> number
double x = x * 2

main = text <| toString <|
  double 4

Vi sier da at double er en funksjon som forventer at vi putter inn tall, og lover å gi tall tilbake.

Vi bruker funksjonen ved å skrive funksjonsnavnet (double) etterfulgt av argumentet. F.eks(double 4) for å kalle funksjonen med argumentet 4.

triple er funksjonen som ganger med tre:

 • triple 927

 • triple 100300

Parametere og argumenter

double : number -> number
double x = x * 2
 • En parameter er navnet vi gir verdiene som kommer inn funksjonen. x er en parameter.
double 15
 • Et argument er verdien som kommer inn i funksjonen. 15 er et argument.
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!