Elm

Elm er et programmeringsspråk for nettleseren. Elm skal være lett å lære, og har god dokumentasjon.

Når vi skal bruke Elm i nettleseren, bruker vi som ellers HTML og CSS til å vise innhold. Oppgavene i HTML og CSS fra Web-kurset er et godt supplement til dette kurset.