Level 3Kontroller med musen

Skrevet av: Teodor Heggelund

Kurs: Elm
Tema: Tekstbasert, Nettside
Fag: Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Denne oppgaven viser hvordan vi kan bruke musen til å kontrollere elm-programmene våre.

Steg 1: Vise en posisjon

Vi starter ut med å vise en sirkel på en gitt posisjon. Her må vi kombinere to ting som har vært i tidligere oppgaver:

 1. Vise en sirkel med musen (Tegning med SVG)

 2. Bruke Html.program i stedet for Html.beginnerProgram (Tell sekunder)

Vi trenger Html.program fordi vi skal lytte på musebevegelser på samme måte som vi tidligere lyttet på tid.

Først setter vi opp SVG til å vise en ball vi kan styre posisjonen til:

import Svg exposing (svg, circle, rect)
import Svg.Attributes exposing (width, height, viewBox, cx, cy, r, fill, x, y, width, height)

import Mouse exposing (Position)


p = Position 10 20


model =
 { position = p
 }


main =
  view model

view model =
  svg
   [ width "500", height "500", viewBox "0 0 200 200" ]
   [ circle [ cx (toString model.position.x)
        , cy (toString model.position.y)
        , r "10", fill "blue" ] [ ]
   ]

Endre tallene 10 og 20 som inngår i verdien p.

Steg 2: Bruke Html.program

Her er et eksempel på hva Html.program trenger som input:

main =
 Html.program
  { init = init
  , view = view
  , update = update
  , subscriptions = subscriptions
  }

init er tilstanden til programmet vårt når vi starter opp.

view er hvordan vi viser tilstanden til programmet vårt.

update er hvordan tilstanden til programmet vårt reagerer på nye hendelser.

subscriptions er hvilke hendelser programmet vårt skal reagere på.

Verdien vi kalte p i forrige avsnitt kan vi bruke direkte som init. view har vi allerede skrevet. La oss fylle inn update og subscriptions som ikke gjør noe.

Vi legger inn en variant hvor update gir tilbake modellen uendret, og subscriptions ignorerer alt som kommer inn:

import Svg exposing (svg, circle, rect)
import Svg.Attributes exposing (width, height, viewBox, cx, cy, r, fill, x, y, width, height)

import Mouse exposing (Position)
import Html


p = Position 10 20


init =
 ( { position = p
  }
 , Cmd.none
 )


main =
 Html.program
  { init = init
  , view = view
  , update = update
  , subscriptions = subscriptions
  }


view model =
  svg
   [ width "500", height "500", viewBox "0 0 200 200" ]
   [ circle [ cx (toString model.position.x)
        , cy (toString model.position.y)
        , r "10", fill "blue" ] [ ]
   ]


type Msg =
 NoChange

type alias Model =
 { position : Position
 }


update : Msg -> Model -> (Model, Cmd Msg)
update msg model =
 (model, Cmd.none)


subscriptions model =
 Sub.batch - [ ]

Steg 3: Koble på musen

Vi kobler på mus:

import Svg exposing (svg, circle, rect)
import Svg.Attributes exposing (width, height, viewBox, cx, cy, r, fill, x, y, width, height)

import Mouse exposing (Position)
import Html


p = Position 10 20


init =
 ( { position = p
  }
 , Cmd.none
 )


main =
 Html.program
  { init = init
  , view = view
  , update = update
  , subscriptions = subscriptions
  }


view model =
  svg
   [ width "500", height "500", viewBox "0 0 200 200" ]
   [ circle [ cx (toString model.position.x)
        , cy (toString model.position.y)
        , r "10", fill "blue" ] [ ]
   ]


type Msg =
 MouseAt Position


type alias Model =
 { position : Position
 }


update : Msg -> Model -> (Model, Cmd Msg)
update msg model =
 case msg of
  MouseAt pos ->
   ( { model | position = pos }
   , Cmd.none)


subscriptions model =
 Sub.batch [Mouse.moves MouseAt]

Her er det noe rart! Ballen er ikke samme sted som pekeren. Hvorfor?

 • [ width "500", height "500", viewBox "0 0 200 200" ]
  
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!