Level 2Skrive egen kode

Skrevet av: Erik Aasmundrud

Kurs: Elm
Tema: Tekstbasert, Nettside
Fag: Matematikk, Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Denne oppgaven har som hensikt i å lære å skrive sin egen kode, istedenfor å kopiere noe som allerede eksisterer.

Når man skal bli god til å programmere er det helt nødvendig å klare å skrive sin egen kode. Det er fristende å prøve å google problemet man har, eller se på noe som noen andre har gjort. Dette fører til at man ikke lærer like mye, så i denne oppgaven skal vi prøve å skrive vår helt egne kode.

Steg 1: Få noe på skjermen

Mange utviklere synes det å starte på noe nytt er vanskelig. Programmering er ofte lettere når man ser hva man koder, selv om det ikke alltid er noe vi gjør. For å gjøre denne oppgaven litt lettere gir vi dere litt kode slik at dere får startet på oppgaven.

Nedenfor er utgangspunktet for dagens oppgave:

import Html exposing (text)

fire =
 4

ganger2 x =
 x * 2

main =
 text (toString [fire, ganger2 5])

Steg 2: Enkle funksjoner

La oss begynne i det små. Vi skal nå prøve å lage noen enkle mattematiske funksjoner.

Prøv å lag følgende:

Var det vanskelig? Overraskende mye programmering er å skrive funksjoner som gjør ting som dette.

Steg 3: Vanskeligere funksjoner

Matte er gøy, så la oss fortsette å lage noen funksjoner som gjør enkle mattematiske operasjoner. Siden vi allerede har gjort litt gange og dele, kan vi prøve oss på for eksempel kvadratrot. I elm tar man kvadratroten av et tall ved å skrive sqrt og deretter tallet. For eksempel sqrt 16.

Prøv å lage følgende:

Steg 4: if-else-uttrykk

Når vi lager funksjoner er vi ofte interessert i å gjøre noe avhengig av hva det vi sender inn er. Dette kaller vi if-else-uttrykk. Dette har du sikkert vært borti flere ganger før, og nesten alle programmeringsspråk har dette.

I elm skriver man if-else-uttrykk på følgende måte:

sjekkTall tall =
 if tall < 1 then
  "tallet er mindre enn 1"
 else if tall == 1 then
  "tallet er 1"
 else
  "tallet er større enn 1"

Her sjekker vi om tallet, som er variabelen i funksjonen vår, er først mindre enn 1, så om den er lik 1. else-linjen til slutt er det som skjer dersom ikke noe av dette stemmer.

Spørsmål til funksjonen ovenfor:

Vi kan nå lage noen litt mer avanserte funksjoner. Prøv å lag følgende:

Utfordring

Absoluttverdi

Absoluttverdien til et tall er tallet uten fortegn. Her er noen eksempler:

> absoluttverdi 3
3 : number
> absoluttverdi -3
3 : number
> absoluttverdi 5
5 : number
> absoluttverdi -5
5 : number
> absoluttverdi 0
0 : number

Utfordring

Hvordan lagde du funksjonen? Absoluttverdien til et tall kan vi regne ut på flere forskjellige måter. Jeg tipper at du ikke brukte ganger og kvadratrot! Prøv dette nå:

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!