Level 1Bygge en kube

Skrevet av: Pål G. Solheim

Kurs: Learntomod
Tema: Blokkbasert, Minecraft
Fag: Programmering, Matematikk, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Vi skal bygge en kube i minecraft og lære endel viktige klosser i Learn To Mod. Oppgaven er forklart i detalj og egner seg som den første oppgaven du gjør i Learn To Mod.

Bilde av en kube i minecraft med monstre

Steg 1: Lage en ny mod

Gå til Mod-siden ved å velge Play > Mod i menyen på toppen:

Bilde av hvordan velge Mod fra Play menyen på learn2mod's nettside

checkSjekkliste

 • Bilde av hvordan navngi mod'en

  Modden dukker da opp til høyre:

  Bilde av mod'en
 • Bilde av innsiden av mod'en
 • Bilde av kodesiden til mod'en

  Her lages koden i modden ved å velge blokker fra menyen til venstre.

Steg 2: Bygge en rad

Kuben skal bestå av mange rader med blokker. Vi begynner med å lage en rad.

checkSjekkliste

 • Bilde av funksjonsblokken
 • Bilde av å navngi funksjonsblokken
 • Bilde av hvordan lage variabler
 • Bilde av hvordan gi variablen nytt navn
 • Bilde av variabelens nye navn

  Klikk OK. Nå heter den nye variabelen d.

  For at modden vår skal kunne bygge ting i Minecraft skal vi bruke en drone. En drone er som en usynlig robot som kan gå hvor som helst i Minecraft (også gjennom vegger). En drone kan gjøre mye kult, først skal vi bruke den til å bygge ting.

 • Bilde av hvordan lage en ny drone
 • For å lage raden med klosser skal dronen plassere en kloss, flytte seg, plassere en kloss, flytte seg, plassere en kloss, flytte seg og så videre. Når vi skal gjøre noe likt flere ganger i et program så bruker vi løkker, som kalles loops på engelsk.

 • Bilde ulike type løkker
 • Bilde av funksjonen vår så langt
 • Bilde av hvordan få dronen til å gå 10 steg tilbake
 • Bilde av hvordan få dronen til å gå 10 steg til høyre når raden er ferdig

flagTest prosjektet

Nå er du klar til å teste ut modden. Klikk på den grønne knappen på toppen som heter Mod. Det skal da komme en beskjed til høyre om at modden er laget på Minecraft serveren.

Bilde av knappen Mod som lagrer mod'en på serveren

Da kan du gå til Minecraft og teste modden!

checkKoble til serveren

  • Adressen til serveren er play.learntomod.com.

  • Gå inn på serveren og se at du blir flyttet til din egen server.

checkKjøre modden

 • Når jeg kjørte min mod så ble det en rad i bakken der jeg pekte når jeg kjørte modden:

  Bilde av en rad med murstein i Minecraft

  Raden ble bygd i bakken hvis du pekte på bakken når du kjørte modden. La oss endre modden så den bygger over bakken.

 • Bilde av hvordan få dronen til å gå 10 steg til venstre
 • Bilde av raden av murstein over bakken

  Nå ble det bedre!

Steg 3: Bruke egne funksjoner

Når du skal lage store modder er det greit å bryte opp i flere funksjoner så blir det lettere å lese hva modden gjør.

checkSjekkliste

 • Bilde av en ny funksjon som heter rad
 • Bilde av koden som er delt opp i to funksjoner

  For at den nye funksjonen skal utføres så må du legge inn et kall til funksjonen fra main-funksjonen.

 • Bilde av rad funksjonen som brukes i main

flagTest prosjektet

Steg 4: Bygge en firkant

checkSjekkliste

 • Bilde av funksjonen firkant

flagTest prosjektet

Steg 4: Bygge en kube

checkSjekkliste

 • Bilde av koden for å bygge en kube

flagTest prosjektet

 • Hvis ikke så må du finne feilen, rette den og trykke Mod knappen på nytt og teste den i Minecraft.

Steg 5: Bruke variabler

Hvis du vil lage en mindre eller større kube så er det tungvint å få det til siden vi bruke tallet 10 så mange forskjellige steder. Når vi bruker noe mange steder er det bedre å bruke en variabel.

checkSjekkliste

 • Kult! Du har laget din første mod i Minecraft og lært masse! Du har lært å bruke variabler og funksjoner til å gjøre programmet lett å forstå. Du har lært å bruke løkker til å gjøre noe mange ganger og å bruke droner til å bygge ting i Minecraft.

Tips: Kopiere klosser

Du kan lage en kopi av en kloss ved å peke på den, høyre-klikke og velge Duplicate:

Bilde av hvordan kopiere en kloss

Utfordring: Hul kube med monstre!

Nå kommer det en utfordring! Du skal lage en kube som er tom innvendig ved å bygge en ny kube inni den første, men denne skal bygges med luft. Pass på at den innerste kuben har en bredde som er 2 mindre enn den ytterste kuben. Til slutt skal du lage en funksjon som fyller kuben med monstre.

Når du er ferdig skal modden ligne på denne:

Bilde av den ferdige koden

Test modden i Minecraft og lag et hull i kuben for å se hva som er inni. Hvis du vil så kan du lage den første kuben av glass så er det enda lettere å se monstrene.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!