Level 1Bygge en pyramide

Skrevet av: Pål G. Solheim

Kurs: Learntomod
Tema: Blokkbasert, Minecraft
Fag: Programmering, Kunst og håndverk, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

La oss gjøre som Egypterne og bygge en pyramide! Denne oppgaven har ikke så detaljerte instruksjoner som Bygge en kube, den passer fint som oppgave nr 2.

Bilde av en pyramide av diamantblokker

Steg 1: Lage en ny mod

checkSjekkliste

 • Bilde av opprettelsen av en ny mod
 • Bilde av firkanten som dukker opp til høyre for teksten
 • Bilde av kode iconet

Steg 1: Lage main funksjonen

checkSjekkliste

 • Bilde av funksjonen med en ny drone
 • Bilde av funksjonen med nye variabler
 • Sett bredde til et tall og høyde til bredde delt på 2:

  Bilde av koden med verdier gitt til bredde og høyde=bredde+2
 • Logic > If-klossen > dra den inn i slutten på main funksjonen

  Math > Bilde av is even blokken > koble den til if-klossen > forandre even til odd

  Variables > bredde-klossen > dra den inn i det tomme hullet i if-klossen

  Variables > Bilde av sett høyde variabelen > dra inni if-klossen (til høyre for do).

  Math > Bilde av matematikk-blokken pluss > kobles til set høyde klossen

  Variables > høyde klossen > dra inn i den første tomme hullet

  Math > øverste klossen > dra inn i det siste tomme hullet > forandre tallet til 1

  Da blir det sånn:

  Bilde av koden så langt

Steg 2: Bygge en pyramide

checkSjekkliste

 • Bilde av en funksjon som bygger en rad med klosser
 • Functions > den øverste klossen > endre navnet til pyramide

  Loops > Repeat 10 times klossen > dra inn i funksjonen

  Loops > Repeat 10 times klossen > dra inn i den første repeat-løkken

  Det skal se sånn ut:

  Bilde funksjonen pyramide bestående av en dobbel for-løkke
 • Bilde av en dobbel for-løkke med grenser høyde og bredde

  Den innerste løkken skal bygge en nivå og den ytterste løkken skal styre dronen oppover i høyden og justere størrelsen på hvert nivå sånn at det blir en pyramide.

 • Functions > rad > dra den inn i den innerste løkken

  Minecraft > Drone > Kloss nr. 2 fra toppen > dra den rett under rad klossen (inni den innerste løkken) og forandre retningen til forward

 • Bilde av koden for å få dronen tilbake til der den startet
 • Math > change item klossen > dra under forrige kloss > pil nedover og velge bredde variablen > forandre tallet til -2

  Minecraft > Drone > Kloss nr. 2 fra toppen > dra under forrige kloss

  Minecraft > Drone > Kloss nr. 2 fra toppen > dra under forrige kloss > forandre retning til fremover

  Minecraft > Drone > Kloss nr. 2 fra toppen > dra under forrige kloss > forandre retning til venstre

  Da blir pyramide funksjonen sånn:

Bilde av kode for å få pyramiden til å minke
 • For at dronen skal starte å bygge over bakken så flytter du dronen opp en posisjon:

  Minecraft > Drone > Kloss nr. 2 fra toppen > dra den inn på slutten av main funksjonen

  Tilslutt må du utføre pyramide funksjonen helt til slutt i main funksjonen

  Functions > pyramide > dra den inn på slutten av main funksjonen

  Da skal main funksjonen se sånn ut:

  Bilde av main funksjonen med pyramide funksjonen på slutten

flagTest prosjektet

Nå kan du teste modden din i Minecraft! Trykk på den grønne Mod knappen øverst og gå til Minecraft og kjør modden din!

Hvis den ikke fungerer så må du rette opp litt i modden, det er helt vanlig.

Modden din skal se omtrent slik ut:

Bilde av den ferdige koden så langt

Gratulerer!

Utfordring: Pyramider av forskjellig størrelse

Hvis du kjører modden din flere ganger etter hverandre i Minecraft så blir alltid pyramidene like store. Litt kjedelig! Du kan enkelt endre modden så den bygger pyramider av forskjellig størrelse. Under Math kategorien er det en kloss som heter Random integer from 1 to 100 som velger et tilfeldig tall mellom det første tallet og det siste tallet. Når du bruker den så er det lurt å forandre tallene så bredden på pyramidene blir sånn passe, f.eks. fra 10 til 40.

Prøv å legg inn en if-test sånn at det alltid blir et oddetall i bredde variabelen. Tips: du kan bruke is even betingelsen under Math kategorien og legge til 1 hvis tallet er et partall.

Test modden din flere ganger etter hverandre i Minecraft og sjekk at du får forskjellig størrelse på pyramidene.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!