Level 3Bygge et hus

Skrevet av: Pål G. Solheim

Kurs: Learntomod
Tema: Blokkbasert, Minecraft
Fag: Programmering, Kunst og håndverk, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Du må ha et hus så du kan bo i stil! La oss kode en modd som bygger et hus med vegger og tak, flere etasjer, vinduer, dører og trapp mellom hver etasje.

Bilde av et ferdig bygget hus i Minecraft

Steg 1: Vegger

Først skal du kode modden så den bygger fire vegger.

checkSjekkliste

 • Bilde av en modd som bygger fire vegger

flagTest prosjektet

Da kan du teste modden i Minecraft og se om den bygger 4 vegger.

Som du kan se så bygger du med materialet som har ID kode ‘155:2’ for å bygge med ‘Chiseled Quartz Block’. Siden LTM ikke har absolutt alle materialene som er i Minecraft som ferdige klosser så kan du gå til denne siden: http://www.minecraftinfo.com/idlist.htm for å finne ID koden for det materialet du vil bygge med.

Steg 2: Plass til dører

checkSjekkliste

 • Du skal legge inn en if-test i den innerste løkken som bygger med riktig materiale i hver posisjon. Det er lurt å begynne if-testen med det materialet som er du skal ha minst av. Denne if-testen kan bli ganske stor etter hvert, så vi lager en egen funksjon som vi kaller velgmateriale.

  La oss først bestemme hvor dørene skal være. Det som er spesiellt med dører er at de må bygges etter at det som er rundt dem er bygd, så vi lar de posisjonene være tomme i første omgang. Så setter vi inn dører der senere i programmet.

  Jeg vil ha en dør i X posisjon 8-9 og Y posisjon 1-2, da blir funksjonen min sånn:

  Bilde av funksjonen som bygger dører
 • Bilde av hvor "veggmateriale" må kalles fra i vegger "funksjonen"

flagTest prosjektet

Da kan du teste modden!

Steg 3: Vinduer

checkSjekkliste

 • Bilde av hvordan legge inn vinduer

Steg 4: Tak, dører, gulv og trapper

Nå skal vi bygge tak på huset, la oss prøve noen forskjellige typer tak før du velger den du liker best.

Når du bygger tak skal du du bruke noen funksjoner som finnes i ScriptCraft som gjør at du trenger å kode veldig lite. Learn To Mod er bygd på ScriptCraft så alt du kan gjøre med ScriptCraft kan du få til i Learn To Mod. For å se alle mulighetene som finnes kan du gå til denne siden: ScriptCraft API Referanse

Hvis du vil lære mer om hvordan du kan programmere i Javascript med ScriptCraft kan du gå til denne siden: The young persons guide to programming in Minecraft

checkSjekkliste

 • Bilde av funksjonen tak1
 • Bilde av et tak formet som en prime
 • Bilde av koden for å lage et flatt tak

  Eller du kan utnytte en ScriptCraft funksjon som heter box og lage en enklere funksjon som gjør akkurat det samme:

  Bilde av hvordan gjøre det samme med funksjonen box

  Det kan lønne seg å lære kode som andre har laget!

 • Bilde av koden for å lage gulv
 • Bilde av koden for å lage hull til trappen
 • tr.box(blocks.stairs.quartz - [ ] ":" - [ ] Drone.PLAYER\_STAIRS\_FACING\[tr.dir\]);

  Funksjonen skal se sånn ut:

  Bilde av funksjonen for å bygge en trapp
 • Bilde av koden for å bruke ScriptCraft til å lage en dobbeltdør

  Hvis du heller vil ha en jerndør så bruker du door2_iron funksjonen isteden. Hvis du bruker jerndører så må du også legge til en knapp eller noe annet som kan åpne døren.

flagTest prosjektet

Nå kan du teste modden din i Minecraft! Trykk på den grønne Mod knappen øverst og gå til Minecraft og kjør modden din!

Hvis den ikke fungerer så må du rette opp litt i modden, det er helt vanlig.

Utfordring: Innredning i alle etasjene

Når du går inn i huset ditt så ser du at alle etasjene mangler innredning. Din utfordring er å lage innredning i alle etasjene. En mulighet er å lage en funksjon som lager en type innredning og teste den i Minecraft. Hvis du vil ha forskjellig innredning i hver etasje så kan du enten lage flere forskjellige funksjoner (f.eks. innredning1, innredning2 osv.) eller du kan lage en liste med de tingene du vil ha som innredning og velge tilfeldige rader fra den listen etterhvert som du styrer dronen din rundt i hver etasje. Lykke til!

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!