Level 1Kjøre rett fram

Skrevet av: Oversatt fra Espen Clausen nettside

Oversatt av: Øistein Søvik

Kurs: Legomindstorms
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Robot
Fag: Matematikk, Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Kjøre rett fram

I denne oppgaven skal vi gjøre noe så enkelt, men viktig som å kjøre rett fram ved å bruke begge motorene. Vi skal teste ut ulike egenskaper til objektet «Kjør med styring» Et «Kjør med styring» objekt har flere ulike egenskaper, og de ulike egenskapene kan endres.

Bilde av et ferdig program
 • Øverst til høyre ser en hvilken motorer som er koblet til hvilken port.

 • Til venstre ser en hvilke kjøremuligheter en har.

 • Til høyre for disse kan en sette verdier til egenskapene

  • Retning

  • Hastighet

  • Antall

  • Brems mot slutten

Gjør følgende oppgaver. Kjør programmene etter hvert.

checkFremgangsmåte

Bilde av et ferdig program
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!