Level 1Sving ved hjelp av en motor

Skrevet av: Oversatt fra Espen Clausen nettside

Oversatt av: Øistein Søvik

Kurs: Legomindstorms
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Robot
Fag: Matematikk, Programmering, Naturfag
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Sving ved hjelp av en motor

I denne oppgaven skal vi programmere roboten til først å kjøre ved å bruke vekselsvis venstre og høyre motor. Roboten vi da svinge, og det kreves mye trening for å få den til å svinge akkurat slik vi ønsker. Deretter skal vi svinge ved å bruke «Kjør med styring» Objektet «Stor motor» har mange av de samme valgene som «Kjør med styring».

Bilde av et "kjør med styring"objekt
  • Oppe til høyre velger du hvilken motor som er koblet til hvilen port

  • Til venstre ser en hvilke kjøremuligheter en har.

  • Til høyre for disse kan en sette verdier til egenskapene

    • Hastighet

    • Antall

    • Brems mot slutten Gjør følgende oppgaver. Kjør programmene etter hvert.

checkFremgangsmåte

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!