Level 2Gal robot

Skrevet av: Oversatt frra Espen Clausen nettside

Oversatt av: Øistein Søvik

Kurs: Legomindstorms
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Robot
Fag: Naturfag, Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Gal robot

I denne oppgaven skal vi lage en gal robot, en robot som gjør litt akkurat som den vil. Vi skal koble til en trykksensor som endrer retning og fart hver gang vi aktiverer trykksensoren.

checkFremgangsmåte

Bilde av objektet Tilfeldig og Kjør med styring
Bilde et nesten ferdig program
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!