Level 1Kodetimen - Lag et snakkende romvesen!

Skrevet av: marikisfoss

Kurs: Microbit
Tema: Animasjon, Elektronikk, Blokkbasert
Fag: Kunst og håndverk, Teknologi, Programmering
Klassetrinn: 1.-4. klasse
Bildebeskrivelse

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi lage et romvesen i papir eller kartong og koble den opp mot en Micro:bit for å få den til å snakke!

Figuren du skal lage er et romvesen, og kan se ut akkurat slik du vil. Du kan lage et klassisk alien, eller kanskje den ser ut som en sky? Eller en mark? Her setter kun fantasien grenser!

Micro:bit'en har et panel med LED-pærer på fronten, og disse skal vi programmere til å lyse og blinke og fungere som romvesenets munn.

Figuren trenger ikke være større enn ca 15-20 cm. Der munnen er plassert skal dere lage et firkantet hull på størrelse med Micro:bit'ens LED-panel (ca 2,5 x 3 cm).

Det kan være lurt at læreren klipper ut / skjærer ut hullet for de yngre barna.

Utstyr dere trenger:

Steg 1: Lag en munn på Micro:bit!

Nå skal vi skrive den første algoritmen som får LED-pærene til å blinke.

checkSjekkliste

Bildebeskrivelse

Simulatoren til venstre skal nå vise en åpen munn.

Koden din burde nå se slik ut:

basic.forever(function () {
  basic.showLeds(`
    . . . . .
    # # # # #
    # . . . #
    # . . . #
    . # # # .
    `)
  basic.showLeds(`
    . . . . .
    . . . . .
    # # # # #
    . . . . .
    . . . . .
    `)
})

flagTest prosjektet

Start prosjektet for å teste koden så langt.

Steg 2: Endre hvor raskt romvesenet åpner og lukker munnen.

For å kontrollere hvor raskt romvesenet skal snakke, legger vi inn pauser.

basic.forever(function () {
  basic.showLeds(`
    . . . . .
    # # # # #
    # . . . #
    # . . . #
    . # # # .
    `)
  basic.pause(200)
  basic.showLeds(`
    . . . . .
    . . . . .
    # # # # #
    . . . . .
    . . . . .
    `)
  basic.pause(200)
})

flagLast ned koden til Micro:bit

Nå er programmet klart til å lastes ned på micro:bit'en. For å laste ned koden må du først ha koblet micro:biten til datamaskinen med en USB-kabel, eller til iPaden med bluetooth. Klikk deretter på Connect device, og Last ned nede til vestre på skjermen. Nå vil koden lastes ned til micro:biten automatisk.

Dersom koden ikke havner på micro:biten kan du finne koden i nedlastings-mappen og dra filen over på MICROBIT-disken på datamaskinen.

Steg 3: Monter ditt romvesen!

Nå skal vi sette sammen romvesenet!

Micro:bit'en kan enkelt festes til baksiden av romvesenet med teip. Du kan også teipe fast batteripakken til Micro:biten til baksiden av romvesenet. Du har nå et romvesen som beveger munnen sin opp og igjen!

Utfordring

Bruk iPaden eller PC'en din til å spille av en beskjed fra romvesenet. Bruk en av appene eller programmene dine til å gjøre et opptak av stemmen din. Kan du justere koden til at munnen beveger seg i samme tempo som du snakker i klippet?

Legg til flere ansiktsuttrykk hos romvesenet ditt! Kanskje den skal ha en sur munn innimellom? Eller en sjokkert munn? Her kan du være kreativ!

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!