Level 1Kodetimen - Utforsk en fremmed planet!

Skrevet av: marikisfoss

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk
Fag: Matematikk, Naturfag, Programmering, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 8.-10. klasse, 5.-7. klasse
Bildebeskrivelse

Introduksjon

Vel møtt, modige romfarere! Jeg heter Kodar, og velkommen til min planet; Timenor!

Som gjester på min planet vil jeg at dere skal utforske hvilket liv som finnes her. I dette oppdraget skal dere bruke Micro:bit til å sende signaler til basen, for å loggføre funnene på Timenor!

Denne oppgaven utføres som grupper (eller et rommannskap om du vil). Lærer vil ha rollen som kaptein for romstasjonen, og være ansvarlig for å motta informasjon på hvert rommannskaps romstasjon-Micro:bit.

Kanskje dere gjør oppdraget til en konkurranse, der det er om å gjøre å finne så mange fremmede vesen og planter som mulig?

Steg 1: Forberedelser

Nødvendig utstyr:

Bildebeskrivelse

Steg 2: Programmer romstasjon-micro:bit'en

I dette steget skal vi programmere vår "romstasjon-Micro:bit".

Dette er Micro:biten som skal motta informasjonen romfarerne sender.

radio.onReceivedNumber(function (receivedNumber) {
  basic.showString("" + (receivedNumber))
})
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  radio.sendString("HVA FINNER DU?")
})
radio.onReceivedString(function (receivedString) {
  basic.showString(receivedString)
})
let Planter = 0
let Vesen = 0
radio.setGroup(1)

Steg 3: Programmer astronaut-micro:bit'en til å kommunisere med romstasjonen

Nå skal vi programmere micro:biten astronautene skal bruke for å registrere og kommunisere sine funn på Timenor til romstasjonen.

radio.onReceivedString(function (receivedString) {
  basic.showString(receivedString)

let vesen = 0
let planter = 0

vesen = 0
radio.setGroup(1)

Steg 4: Programmer astronaut-micro:bit'en til å registrere og sende data

Nå skal vi programmere micro:bit'ens knapper til å telle funnene våre, og å sende informasjonen når vi er ferdig. For å registrere informasjonen vi samler inn, skal vi bruke knappene på micro:bit’en.

Nærmere bestemt: A, B og A+B. Knappene skal telle antall planter og vesen astronautene finner på den mystiske planeten de utforsker, og sende informasjonen til romstasjonen ved endt oppdrag.

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  VESEN += 1
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  PLANTER += 1
})
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  radio.sendString("VI FANT VESEN :")
  radio.sendNumber(vesen)
  basic.pause(2000)
  radio.sendString("VI FANT PLANTER : ")
  radio.sendNumber(PLANTER)
Bildebeskrivelse

flagTest prosjektet

Last ned prosjektet for å teste koden.

Steg 5: Utforsk Timenor med ditt astronaut-crew!

Nå som dere er ferdige med å programmere begge micro:bitene er det klart for å utforske planeten! Let høyt og lavt etter liv på planeten, og registrer funnene deres med micro:biten før dere sender informasjonen til romstasjonen.

Husk at A er Vesen og B er Planter!

Lykke til modige romfarere!

saveLagre spillet

Husk å lagre programmet ditt på Makecode.

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!