Level 3PXT: Akselerometer

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert
Fag: Matematikk, Programmering
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Micro:biten har et akselerometer som merker hvilken vei vi holder micro:biten, om den ristes, er i fritt fall og lignende. Akselerasjonen måles langs tre akser: x (høyre/venstre), y (framover/bakover) og z (opp/ned). I denne oppgaven skal vi se på akselerasjon langs x- og y-aksen for så å vise piler i hvilken retning micro:biten heller.

Steg 1: Lage variabler

checkSjekkliste

basic.forever(function () {
  ax = input.acceleration(Dimension.X)
  ay = input.acceleration(Dimension.Y)
})

Steg 2: Positiv og negativ akselerasjon

checkSjekkliste

På bildet under kan du se forklaring på hvilke helninger som gir positiv og negativ akselerasjon: Bilde som viser hvordan vi definerer positiv og negativ akselerasjon

Steg 3: Hvor skal pila peke?

checkSjekkliste

let ax = 0
let ay = 0
basic.forever(function () {
  ax = input.acceleration(Dimension.X)
  ay = input.acceleration(Dimension.Y)
  if (Math.abs(ax) < Math.abs(ay)) {

  } else {

  }
})
let ax = 0
let ay = 0
basic.forever(function () {
  ax = input.acceleration(Dimension.X)
  ay = input.acceleration(Dimension.Y)
  if (Math.abs(ax) < Math.abs(ay)) {
    if (ay > 0) {
      basic.showArrow(ArrowNames.South)
    } else {
      basic.showArrow(ArrowNames.North)
    }
  } else {

  }
})
let ax = 0
let ay = 0
basic.forever(function () {
  ax = input.acceleration(Dimension.X)
  ay = input.acceleration(Dimension.Y)
  if (Math.abs(ax) < Math.abs(ay)) {
    if (ay > 0) {
      basic.showArrow(ArrowNames.South)
    } else {
      basic.showArrow(ArrowNames.North)
    }
  } else {
    if (ax > 0) {
      basic.showArrow(ArrowNames.East)
    } else {
      basic.showArrow(ArrowNames.West)
    }
  }
})

flagTest prosjektet

 • Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

  Nå kan du se hvilken retning micro:biten din har mest akselerasjon i når du beveger på den!

Utfordring :

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!