Level 2PXT: Bjelleklang

Skrevet av: Kolbjørn Engeland, Julie Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Blokkbasert, Elektronikk, Lyd, Animasjon
Fag: Programmering, Musikk, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi komme litt i julestemning og få micro:biten til å spille en julesang samtidig som den viser en enkel animasjon. Du vil også lære hvordan du kan skrive egne funksjoner.

Vi trenger litt ekstra utstyr:

 • 2 ledninger med krokodilleklemmer
 • Hodetelefoner eller 1 buzzer (en liten høyttaler)

Micro:biten har fem store tilkoblinger på brettet, som vi kaller porter. Disse er koblet til store hull og er merket: 0, 1, 2, 3V og GND på micro:biten.

Bilde av en micro:bit og påkoblede krokodilleklemmer

GND porten blir brukt for å fullføre en krets. Hvis du holder på GND-porten med en hånd, kan du programmere micro:biten til å oppdage at du berører 0, 1 eller 2 pinnen med den andre hånden (da bruker du kroppen din til å fullføre en elektrisk krets). Dette kan du bruke for å få micro:biten til å gjøre eller vise ulike ting. Du kan også få micro:biten til å sende signaler ut gjennom portene. For eksempel kan du programmere micro:biten til å sende ut lyd, og kobler du på en høyttaler med krokodilleklemmer, kan du høre på lyden.

Du kan lese mer om portene på micro:biten her: microbit.org

Steg 1: Spill Bjelleklang

Vi skal nå lage enkle funksjoner som vi kan bruke for å spille Bjelleklang.

checkSjekkliste

function Bjelleklang () {
}
function Bjelleklang () {
  music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Whole))
  music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Whole))
  music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Whole))
}
function OverSkogOgHei () {
  music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Whole))
  music.playTone(392, music.beat(BeatFraction.Whole))
  music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Whole))
  music.playTone(294, music.beat(BeatFraction.Whole))
  music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Double))
}
Bilde av skript for å spille Bjelleklang

Steg 2: Lage en animasjon

Vi skal nå lage en enkel animasjon der micro:biten veksler mellom to ikoner. Disse skal etterligne en bjelle som svinger fram og tilbake.

checkSjekkliste

let bilde = 0
bilde = 2
basic.showLeds(`
  . . # # #
  . # # # #
  # # # # #
  . # # # .
  . . # . .
  `)

Nå skal vi lage en funksjon som bytter ikonet som vises på micro:biten. Vi bruker da variabelen bilde til å kontrollere hvilket ikon som skal vises. Siden vi veksler mellom to ikoner, kan variabelen bilde kun ha to verdier.

function ByttBilde () {
  if (bilde == 1) {
    basic.showLeds(`
      # # # . .
      # # # # .
      # # # # #
      . # # # .
      . . # . .
      `)
    bilde = 2
  } else {
    basic.showLeds(`
      . . # # #
      . # # # #
      # # # # #
      . # # # .
      . . # . .
      `)
    bilde = 1
  }
}
Bilde av animer_funksjonen
Bilde av skript for å kjøre animasjon

Steg 3: Gjør klart til lyd

Micro:biten har ikke høyttalere. Derfor må vi koble til en buzzer eller hodetelefoner. Måten vi kobler til en buzzer på er litt forskjellig fra måten vi kobler til hodetelefoner. Først kommer en sjekkliste for hvordan du kobler til en buzzer, og etterpå kommer sjekklisten for deg som vil bruke hodetelefoner.

checkBuzzer sjekkliste

checkHodetelefoner sjekkliste

 • Bilde av hvordan man kobler til hodetelefoner

flagTest prosjektet

Nå er det tid for å se om micro:biten klarer å spille melodien du har komponert!

Noen utfordringer

Noen forslag til endringer og utvidelser, men prøv gjerne egne ideer!

Du har nå lært hvordan du kan lage en melodi som micro:biten spiller. Nedenfor er noen ideer til videreutvikling, men finn gjerne på noe helt eget!

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!