Level 2PXT: Blinkende lys

Skrevet av: Helene Isnes

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Animasjon
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Vi skal i denne opggaven lage et program som får et lys på micro:biten til å blinke!

Steg 1: Tenn et lys

Klossen tenn kan bli brukt til å slå på et lys på micro:biten og klossen slukk kan bli bruk til å slå av et lys som er på. Begge klossene kan du finne i Skjerm-kategorien.

checkSjekkliste

led.plot(0, 0)

For at lyset skal slå seg av igjen må vi legge til en slukk blokk. Men vi har jo lyst til å se at lyset faktisk lyser litt først, og da kan vi legge inn en pause-kloss.

led.plot(0, 0)
basic.pause(1000)
led.unplot(0, 0)

flagTest prosjektet

Prøv koden i simulatoren for å teste koden så langt.

Steg 2: La det blinke

Det vi har laget til nå blinker lyset en gang, men vi vil jo gjerne at det skal blinke flere ganger.

checkSjekkliste

basic.forever(function () {
    led.plot(0, 0)
    basic.pause(1000)
    led.unplot(0, 0)
    basic.pause(1000)
})

flagTest prosjektet

Utfordringer

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!