Level 3PXT: Er du rask nok?

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Blokkbasert, Spill, Elektronikk
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne opggaven skal vi lage et morsomt spill som krever at du er rask til å reagere! På skjermen vises piler i ulike retninger, hvor hver pil har en tilhørende knapp som gir deg poeng. Er du ikke rask nok til å trykke, eller trykker du feil, taper du poeng.

Steg 1: Piler og knappetrykk

checkSjekkliste

Pil Knapp som skal trykkes Pilnummer
A 0
B 1
A+B 2
Ikke trykk 3

Steg 2: Knapp A

Først skal vi lage koden som gir oss poeng hvis vi trykker A når pilen peker mot venstre.

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  if (pilnummer == 0) {
    poeng += 1
  } else {
    poeng += -1
  }
})

Steg 3: Knapp B

Nå skal vi lage koden som gir oss poeng hvis vi trykker B når pilen peker mot høyre.

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  if (pilnummer == 1) {
    poeng += 1
  } else {
    poeng += -1
  }
})

Steg 4: Knapp A+B

Nå trenger vi koden som gir oss poeng dersom vi trykker A+B når pilen peker oppover.

checkSjekkliste

Steg 5: Lage selve spillet

checkSjekkliste

input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
  basic.clearScreen()
  basic.pause(500)
  poeng = 0
  for (let i = 0; i < 20; i++) {
    basic.clearScreen()
    basic.pause(100)
    fasit = Math.randomRange(0, 3)
    if (fasit == 0) {
      basic.showArrow(ArrowNames.West)
    } else if (fasit == 1) {
      basic.showArrow(ArrowNames.East)
    } else if (fasit == 2) {
      basic.showArrow(ArrowNames.North)
    } else {
      basic.showArrow(ArrowNames.South)
    }
    basic.showLeds(`
      . . . . .
      . # # # .
      . # . # .
      . # # # .
      . . . . .
      `)
  }
  for (let i = 0; i < 4; i++) {
    basic.showString("")
    basic.showNumber(poeng)
  }
})

flagTest prosjektet

Det er to måter du kan teste spillet ditt på:

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!