Level 4PXT: Flappy bird

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Blokkbasert, Spill, Elektronikk
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne opggaven skal vi lage en versjon av det populære spillet flappy bird, slik at vi kan spille det på micro:biten vår.

Steg 1: Starte spillet

checkSjekkliste

basic.showString("GO")
basic.pause(500)
bird = game.createSprite(1, 2)
let gameover = false
basic.pause(300)

Steg 2: Få fuglen til å fly

checkSjekkliste

let bird: game.LedSprite = null
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  bird.change(LedSpriteProperty.Y, -1)
  basic.pause(200)
})

Steg 3: Få fuglen til å falle

checkSjekkliste

basic.forever(function () {
  if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {

  } else {
    let bird: game.LedSprite = null
    bird.change(LedSpriteProperty.Y, 1)
  }
  basic.pause(400)
})

Steg 4: Sjekke om fuglen flyr for høyt eller faller for lavt

checkSjekkliste

basic.forever(function () {
  if (gameover == false) {
    let bird: game.LedSprite = null
    if (bird.isTouchingEdge()) {
      start = input.runningTime()
      while (bird.isTouchingEdge()) {
        slutt = input.runningTime()
        if (slutt - start >= 1000) {
          gameover = true
          basic.showNumber(game.score())
          game.gameOver()
        }
      }
    }
  }
})

Steg 5: Lage et hinder som forflytter seg over skjermen

checkSjekkliste

basic.forever(function () {
  if (gameover == false) {
    basic.pause(1000)
    let bird: game.LedSprite = null
    let hinder: game.LedSprite = null
    hinder = game.createSprite(4, Math.randomRange(0, 4))
    for (let indeks = 0; indeks <= 4; indeks++) {
      hinder.change(LedSpriteProperty.X, -1)
      basic.pause(200)
      if (bird.isTouching(hinder)) {
        gameover = true
        basic.showNumber(game.score())
        basic.pause(1000)
        game.gameOver()
      }
    }
    if (hinder.get(LedSpriteProperty.X) == 0){
    game.addScore(1)
    hinder.delete()
    }
  }
})

flagTest prosjektet

Det er to måter du kan teste spillet ditt på:

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!