Level 2PXT: Flasketuten peker på

Skrevet av: Kolbjørn Engeland, Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Blokkbasert, Elektronikk, Animasjon, Spill
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Du har sikker lekt 'flasketuten peker på' mange ganger. I dette prosjektet vil vi bygge et lignende type spill, men i steden for å snurre på en flaske skal vi la en pil snurre rundt på displayet på micro:biten.

Bilde av en microbit som viser en pil

Steg 1: Vi starter spillet

Når vi starter spillet, viser vi først en pil som peker rett opp, og deretter lager vi en liste med bilde av piler som peker i hver sin retning. Totalt har vi åtte ulike piler.

checkSjekkliste

images.arrowImage(ArrowNames.North).showImage(0)
let pilbilde = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Steg 2: Velge en tilfeldig pil

Her skal du velge mellom piler som peker i åtte forskjellige retninger. Variabelen pilliste inneholder de åtte pilene der hver pil har et nummer. I tabellen under finner du en oversikt over pilene, både med norske og engelske navn.

Pil
Nummer 0 1 2 3 4 5 6 7
Norsk navn Nord Nordøst Øst Sørøst Sør Sørvest Vest Nordvest
Engelsk navn North North East East South East South South West West North West

Å velge en tilfeldig pil, blir derfor det samme som å velge et tilfeldig tall. Altså: Velger vi tallet 4, viser vi en pil som peker mot Sør.

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  let pilliste: Image[] = []
  retning = Math.randomRange(0, 7)
  pilliste[retning].showImage(0)
})

Steg 3: Vi snurrer pilen

Nå skal vi få pilen til å snurre og så stoppe i en tilfeldig retning.

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  snurr(5)
})
function snurr (antall: number) {
  antallbilder = antall * 8 + Math.randomRange(0, 7)
  pilindeks = 0
  for (let i = 0; i < antallbilder; i++) {
    let pilbilde: Image[] = []
    pilbilde[pilindeks].showImage(0)
    pilindeks += 1
    if (pilindeks == 8) {
      pilindeks = 0
    }
  }
}

flagTest prosjektet

Steg 4: Pilen blinker.

For å markere at pilen har sluttet å snurre, kan vi legge til at pilen skal blinke.

function blink (retning: number) {
  for (let i = 0; i < 10; i++) {
    let pilbilde: Image[] = []
    basic.clearScreen()
    basic.pause(100)
    pilbilde[retning].showImage(0)
    basic.pause(50)
  }
}
function snurr (antall: number) {
  antallbilder = antall * 8 + Math.randomRange(0, 7)
  pilindeks = 0
  for (let i = 0; i < antallbilder; i++) {
    let pilbilde: Image[] = []
    pilbilde[pilindeks].showImage(0)
    pilindeks += 1
    if (pilindeks == 8) {
      pilindeks = 0
    }
  }
  blink(pilindeks)
}

flagTest prosjektet

Noen utfordringer

Noen forslag til endringer og utvidelser. Prøv gjerne dine egne ideer!

Du har nå lært hvordan du kan lage en enkel animasjon med micro:bit. Nedenfor er noen ideer til videreutvikling, men finn gjerne på noe helt eget!

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!