Level 2PXT: Frustrasjon

Skrevet av: Oversatt fra Code Club UK

Oversatt av: dagfs

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill
Fag: Programmering, Naturfag, Matematikk, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Dette er et enkelt kordinasjonspill som går ut på å lede en stav med en løkke langs en bøyd ståltråd. Hvis spilleren kommer borti ståltråden vil en buzzer gi lyd og såilleren får et poeng. Spilleren med færrest poeng vinner!

Til dette prosjektet trengs det et par ekstra ting:

 • Ståltråd

 • Krokkodilleklyper

 • Treklosser med hull til å stikke ståltråden i.

 • Buzzer

Steg 1: Lagre poeng

checkSjekkliste

Bilde av start og for alltid blokker som kastes
 •  input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  
  })
  
  • Bilde av hvordan lage en ny variabel
   Bilde av hvordan sette variabelnavn
  let beroeringer = 0
  input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    beroeringer = 0
  })
 let beroeringer = 0
 input.onButtonPressed(Button.A, function () {
   beroeringer = 0
   basic.showNumber(beroeringer)
 })

Steg 2: Oppdatere berøringene

checkSjekkliste

 input.onPinPressed(TouchPin.P0, function () {

 })
input.onPinPressed(TouchPin.P1, function () {
  basic.showLeds(`
    # . . . #
    . # . # .
    . . # . .
    . # . # .
    # . . . #
    `)
})
 input.onPinPressed(TouchPin.P1, function () {
  basic.showLeds(`
    # . . . #
    . # . # .
    . . # . .
    . # . # .
    # . . . #
    `)
  music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Whole))
})
input.onPinPressed(TouchPin.P1, function () {
  basic.showLeds(`
    # . . . #
    . # . # .
    . . # . .
    . # . # .
    # . . . #
    `)
  music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Whole))
  basic.pause(500)
})
input.onPinPressed(TouchPin.P1, function () {
  basic.showLeds(`
    # . . . #
    . # . # .
    . . # . .
    . # . # .
    # . . . #
    `)
  music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Whole))
  basic.pause(500)
  beroeringer += 1
})
input.onPinPressed(TouchPin.P1, function () {
  basic.showLeds(`
    # . . . #
    . # . # .
    . . # . .
    . # . # .
    # . . . #
    `)
  music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Whole))
  basic.pause(500)
  beroeringer += 1
  basic.showNumber(beroeringer)
})

Steg 3: Bygg spillet

checkSjekkliste

Bilde av to krokodilleklemmer og en buzzer
Bilde av en buzzwire
Bilde av en microbit med klemmer på 1, 2 og 2 på GND

Utfordring : Legge til egne melodier

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!