Level 1PXT: Gangespill

Skrevet av: Espen Clausen og Tjerand Silde

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill
Fag: Matematikk, Programmering
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Dette er et enkelt og modifiserbart gangespill for micro:bit. Det fungerer slik at når en rister micro:biten så vil en få presentert et gangestykke. En svarer ved å trykke på A-knappen for antall tiere i svaret og B-knappen for antall enere. Når man har svart så trykker man på A+B. Dersom man svarer korrekt så vil en få opp et smilefjes, hvis ikke kommer et surt fjes.

Steg 1: Når microbit ristes

checkSjekkliste

  • Bilde av koden for å sette variablene til null
  • Bilde av koden for å sette faktor1 og faktor 2 tilfeldig
  • Bilde av koden for å vise faktor1xfactor2=
  • Bilde av koden for å lagre produktet av faktor1 og faktor2

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

  • Siden vår kode skal reagere når man rister på micro:biten kan du simulere dette ved å klikke på den hvite prikken til venstre for teksten SHAKE på micro:bit-simulatoren.

  • Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Steg 2: Registrere svar

checkSjekkliste

  • Bilde av hvordan få knapp A til å øke tiere med 1
  • Bilde av hvordan få knapp B til øke enere med 1

Steg 3: Kontrollere svar

Nå skal vi sjekke at svaret vi har gitt er korrekt. Dersom man for eksempel får beskjed om å multiplisere tallene 4 og 7, så blir svaret 28. Da må vi trykke to ganger på Knapp A for å få 20, og åtte ganger på Knapp B for å få 8. Til sammen blir det 28.

checkSjekkliste

  • Bilde av koden for å lagre 10xtiere + enere i variablen svar
  • Bilde av koden for å sjekke om svaret var rett

Steg 4: Muligheter for endringer

checkSjekkliste

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!