Level 1PXT: Gangespill

Skrevet av: Espen Clausen, Tjerand Silde, Julie Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill
Fag: Matematikk, Programmering
Klassetrinn: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-10. klasse

Introduksjon

Dette er et enkelt og modifiserbart gangespill for micro:bit. Det fungerer slik at når en rister micro:biten så vil en få presentert et gangestykke. En svarer ved å trykke på A-knappen for antall tiere i svaret og B-knappen for antall enere. Når man har svart så trykker man på A+B. Dersom man svarer korrekt så vil en få opp et smilefjes, hvis ikke kommer et surt fjes.

Steg 1: Når microbit ristes

checkSjekkliste

 • let tiere = 0
  let enere = 0
  let svar = 0
  let produkt = 0
  input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
   tiere = 0
   enere = 0
   svar = 0
   produkt = 0
  })
  
 • let tiere = 0
  let enere = 0
  let svar = 0
  let produkt = 0
  let faktor1 = 0
  let faktor2 = 0
  input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
   tiere = 0
   enere = 0
   svar = 0
   produkt = 0
   faktor1 = Math.randomRange(0, 5)
   faktor2 = Math.randomRange(0, 10)
  })
  
 • let tiere = 0
  let enere = 0
  let svar = 0
  let produkt = 0
  let faktor1 = 0
  let faktor2 = 0
  input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
   tiere = 0
   enere = 0
   svar = 0
   produkt = 0
   faktor1 = Math.randomRange(0, 5)
   faktor2 = Math.randomRange(0, 10)
   basic.showString("" + faktor1 + "x" + faktor2 + "=")
  })
  
 • let tiere = 0
  let enere = 0
  let svar = 0
  let produkt = 0
  let faktor1 = 0
  let faktor2 = 0
  input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
   tiere = 0
   enere = 0
   svar = 0
   produkt = 0
   faktor1 = Math.randomRange(0, 5)
   faktor2 = Math.randomRange(0, 10)
   basic.showString("" + faktor1 + "x" + faktor2 + "=")
   produkt = faktor1 * faktor2
  })
  

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

 • Siden vår kode skal reagere når man rister på micro:biten kan du simulere dette ved å klikke på den hvite prikken til venstre for teksten SHAKE på micro:bit-simulatoren.

 • Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Steg 2: Registrere svar

checkSjekkliste

 • let tiere = 0
  input.onButtonPressed(Button.A, function () {
   tiere += 1
  })
  
 • let enere = 0
  input.onButtonPressed(Button.B, function () {
   enere += 1
  })
  

Steg 3: Kontrollere svar

Nå skal vi sjekke at svaret vi har gitt er korrekt. Dersom man for eksempel får beskjed om å multiplisere tallene 4 og 7, så blir svaret 28. Da må vi trykke to ganger på Knapp A for å få 20, og åtte ganger på Knapp B for å få 8. Til sammen blir det 28.

checkSjekkliste

 • let svar = 0
  input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
   let enere = 0
   let tiere = 0
   svar = tiere * 10 + enere
  })
  
 • let svar = 0
  input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
   let produkt = 0
   let enere = 0
   let tiere = 0
   svar = tiere * 10 + enere
   if (svar == produkt) {
     basic.showIcon(IconNames.Happy)
   } else {
     basic.showIcon(IconNames.Sad)
   }
  })
  

Steg 4: Muligheter for endringer

checkSjekkliste

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!