Level 3PXT: Manuell håndteller

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert
Fag: Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi programmere micro:biten slik at den kan hjelpe oss å telle. Det kan for eksempel være at vi vil telle hvor mange som er på en buss til en hver tid. Da må vi kunne legge til og fjerne passasjerer når de går på og av.

Steg 1: Å lagre antall passasjerer

checkSjekkliste

Steg 2: Legge til en passasjer

checkSjekkliste

 • let passasjerer: string[] = []
  input.onButtonPressed(Button.A, function () {
   passasjerer.push("1")
   basic.showNumber(passasjerer.length)
  })
  

flagTest prosjektet

Steg 3: Fjerne en passasjer

checkSjekkliste

 • Koden din kan for eksempel se ut som dette:

  let avstigning = ""
  let passasjerer: string[] = []
  input.onButtonPressed(Button.B, function () {
   avstigning = passasjerer.pop()
   basic.showNumber(passasjerer.length)
  })
  

flagTest prosjektet

Steg 4: Resette telleren

checkSjekkliste

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

 • Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!