Level 2PXT: Hermegåsa

Skrevet av: Felix Bjerke, Tjerand Silde og Susanne Rynning Seip

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill
Fag: Programmering, Teknologi, Matematikk, Naturfag
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Hermegåsa er et spill der en person er spilleder, og går ut på at han utfører instruksjoner på micro:biten sin som de andre spillerene skal gjenta, altså herme etter, på sin micro:bit. Dette er et multiplayer-spill, og det er om å gjøre å være den raskeste spilleren til å herme etter spillederen. Spillederen har oversikt på skjermen sin over poengene til de ulike spillerene, og spillet avsluttes når en spiller har vunnet 5 ganger.

Bilde av tre micro:bit'er som spiller Hermegåsa

På bildet ser du at spillederen er i midten og har poengsummen til spiller 1 og spiller 2 på skjermen sin. På sidene har spillerne fått beskjed om hva de skal gjøre, i form av en pil på skjermen. Førstemann som vipper micro:biten sin sammen vei som pilen vinner.

Steg 1: Sjekk at du har riktig utstyr

Det er viktig at du har alt utstyr og tilbehør for å kunne gjøre denne oppgaven.

checkSjekkliste

Spillregler

Her er en oversikt over reglene i spillet:

Skjerm viser Spiller utfører
A Trykk på A
B Trykk på B
C Trykk på A + B
< Vipp til venstre
> Vipp til høyre

Steg 2: Programmere spillederen

Når spillet skal starte så må vi sørge for at alle micro:bitene kan kommunisere med hverandre, og da må vi bestemme et gruppe-nummer som alle deltagere bruker når man sender informasjon over Bluetooth. I tillegg må vi lagre at vi har sendt ut en melding til deltagere, slik at vi ikke sender ut flere meldinger før vi har fått svar på den forrige.

checkSjekkliste

 radio.setGroup(37)
 let Player5 = 0
 let Player4 = 0
 let Player3 = 0
 let Player2 = 0
 let Player1 = 0
 let MessageSent = false

OBS!

Husk at gruppenummeret du har valgt må brukes alle steder i spillet hvor du skal bestemme gruppenummer. I denne oppgaven har vi valgt tallet 37.

I oppgaven antar vi at vi har fem spillere. Dersom dere er færre spillere enn det så trenger du ikke legge til så mange spillere.

Steg 2: Vise poeng på skjermen

For å holde oversikt over hvor mange poeng de forskjellige spillerne har så viser vi dette på skjermen til spillederen. Dersom noen av de får 5 poeng så gir vi beskjed om at den spilleren vant.

checkSjekkliste

 basic.forever(function () {
   led.plot(Player1 - 1, 0)
 })
 basic.forever(function () {
   led.plot(Player1 - 1, 0)
   led.plot(Player2 - 1, 1)
   led.plot(Player3 - 1, 2)
   led.plot(Player4 - 1, 3)
   led.plot(Player5 - 1, 4)
   if (Player1 == 5) {
     radio.sendString("P1 won!")
     basic.showString("P1 won")
   }
 basic.forever(function () {
   led.plot(Player1 - 1, 0)
   led.plot(Player2 - 1, 1)
   led.plot(Player3 - 1, 2)
   led.plot(Player4 - 1, 3)
   led.plot(Player5 - 1, 4)
   if (Player1 == 5) {
     radio.sendString("P1 won!")
     basic.showString("P1 won")
   } else if (Player2 == 5) {
     radio.sendString("P2 won!")
     basic.showString("P2 won")
   } else if (Player3 == 5) {
     radio.sendString("P1 won!")
     basic.showString("P1 won")
   } else if (Player4 == 5) {
     radio.sendString("P1 won!")
     basic.showString("P1 won")
   } else if (Player5 == 5) {
     radio.sendString("P1 won!")
     basic.showString("P1 won")
   }
 })

Steg 3: Sende ut meldinger til deltagerne

Så må vi sende ut meldinger til deltagere om hva de skal herme etter. Vi lager en blokk for hver av de forskjellige meldingene, ut ifra reglene beskrevet over.

checkSjekkliste

 input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  if (MessageSent == false) {
    radio.sendString("A")
    MessageSent = true
  }
 })
 input.onButtonPressed(Button.A, function () {
   if (MessageSent == false) {
     radio.sendString("A")
     MessageSent = true
   }
 })
 input.onButtonPressed(Button.B, function () {
   if (MessageSent == false) {
     radio.sendString("B")
     MessageSent = true
   }
 })
 input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
   if (MessageSent == false) {
     radio.sendString("C")
     MessageSent = true
   }
 })
 input.onGesture(Gesture.TiltLeft, function () {
   if (MessageSent == false) {
     radio.sendString("<")
     MessageSent = true
   }
 })
 input.onGesture(Gesture.TiltRight, function () {
   if (MessageSent == false) {
     radio.sendString(">")
     MessageSent = true
   }
 })

Steg 4: Sjekke svaret til deltagerne

Etter hver runde må spillederen sjekke hvem av deltagerne som var raskest til å herme.

checkSjekkliste

 radio.onReceivedNumber(function (receivedNumber) {
   if (MessageSent == true) {
     if (receivedNumber == 1) {
       Player1 += 1
       radio.sendString("1")
     }
     MessageSent = false
     basic.pause(1000)
   }
 })
 radio.onReceivedNumber(function (receivedNumber) {
  if (MessageSent == true) {
    if (receivedNumber == 1) {
      Player1 += 1
      radio.sendString("1")
    } else if (receivedNumber == 2) {
      Player2 += 1
      radio.sendString("2")
    } else if (receivedNumber == 3) {
      Player3 += 1
      radio.sendString("3")
    } else if (receivedNumber == 4) {
      Player4 += 1
      radio.sendString("4")
    } else if (receivedNumber == 5) {
      Player5 += 1
      radio.sendString("5")
    }
    MessageSent = false
    basic.pause(1000)
  }
 })

Steg 5: Overføre programmet til spillederen

Steg 6: Programmere spillerne

Først må vi sørge for at spillerene kobler seg til spillederen og gir de et spillernummer, slik at vi kan sjekke hvem som vinner.

checkSjekkliste

 radio.setGroup(37)
 let Player = 1
 basic.showNumber(Player)

Steg 7: Når spiller mottar melding

Neste steg er å motta meldingen om hva vi skal herme etter, og lagre den. Da kan vi senere sjekke om vi har gjort rett.

checkSjekkliste

 radio.onReceivedString(function (receivedString) {
   basic.showString(receivedString)
   Press = receivedString
 })

Steg 8: Når spiller mottar melding

Siste steg er å herme etter spilleder og sende beskjed i retur.

checkSjekkliste

 input.onButtonPressed(Button.A, function () {
   if (Press == "A") {
     radio.sendNumber(Player)
     basic.clearScreen()
   } else {
     basic.showIcon(IconNames.Angry)
     basic.pause(500)
     basic.showString(Press)
   }
 })
 input.onButtonPressed(Button.A, function () {
   if (Press == "A") {
     radio.sendNumber(Player)
     basic.clearScreen()
   } else {
     basic.showIcon(IconNames.Angry)
     basic.pause(500)
     basic.showString(Press)
   }
 })input.onButtonPressed(Button.B, function () {
   if (Press == "B") {
     radio.sendNumber(Player)
     basic.clearScreen()
   } else {
     basic.showIcon(IconNames.Angry)
     basic.pause(500)
     basic.showString(Press)
   }
 })input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
   if (Press == "C") {
     radio.sendNumber(Player)
     basic.clearScreen()
   } else {
     basic.showIcon(IconNames.Angry)
     basic.pause(500)
     basic.showString(Press)
   }
 })input.onGesture(Gesture.TiltLeft, function () {
   if (Press == "<") {
     radio.sendNumber(Player)
     basic.clearScreen()
   } else {
     basic.showIcon(IconNames.Angry)
     basic.pause(500)
     basic.showString(Press)
   }
 })input.onGesture(Gesture.TiltRight, function () {
   if (Press == ">") {
     radio.sendNumber(Player)
     basic.clearScreen()
   } else {
     basic.showIcon(IconNames.Angry)
     basic.pause(500)
     basic.showString(Press)
   }
 })

Steg 9: Overføre programmet til spillerne

Overfør programmet til hver av spillerne sine micro:biter. Husk å endre programmet med spillernummer mellom hver gang og last ned på nytt.

checkSjekkliste

OBS!

Husk å endre hvilket nummer hver spiller er mellom hver nye microbit du kobler til og laster ned programmet til. Du må laste ned programmet på nytt for hver av spillerne med de endringene du har gjort.

Utfordringer

Sikkerhet med server og klient

Vi har nå laget en applikasjon med server (spilllederen) og klienter (spillerene). Spillerne kommuniserer gjennom hver sin klient, men koordinerer (teller hvem som vinner) på en server.

Sikkerhet i spillet vårt

Hver klient kan i prinsippet bestemme hvilken kode som skal kjøre på sin egen enhet. Dette gjør det mulig å jukse! For å unngå at det er mulig å jukse må vi tenke oss om for hvordan vi koder serveren vår og hvordan vi koder klienten vår.

Å la klienten sende tilbake "jeg hadde rett" er ikke sikkert. Da kan jeg lage min egen klient som alltid gir meg alle poengene, uansett om jeg har svart rett eller galt.

Å la klienten sende tilbake "jeg svarte B" er bedre. Da må jeg faktisk vite svaret for å kunne få poeng. Hva tror du skjer dersom du gjetter alle svarene hele tiden? Klarer du tenke på en måte å unngå at dette er mulig?

Sikkerhet på Facebook

Facebook er en annen applikasjon som er delt inn i klient og server.

Klienten viser bildene dine og vennene dine. Du ser klienten når du går til facebook.com i en nettleser. Når du bruker Facebook-appen på en mobiltelefon, bruker du en annen klient.

Serveren holder styr på all informasjonen. Serveren kan si om du prøver å logge inn med rett brukernavn og passord. Serveren vet hvem som er vennene dine, og den vet hvem som kan administrere hvilke sider og grupper.

Hva hadde skjedd dersom gruppeadministrasjon ble håndtert i klienten? Hvordan kunne du da laget din egen klient? Hva kunne du gjort med denne?

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!