Level 3PXT: Husket du å lukke kjøleskapsdøren?

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Blokkbasert, Elektronikk
Fag: Programmering, Teknologi, Naturfag
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Av og til er det lett å glemme å lukke kjøleskapsdøren, noe som gjør at lyset blir stående på og kjøleskapet blir varmt. Vi skal nå programmere micro:biten slik at den varsler oss dersom lyset i kjøleskapet blir stående på for lenge.

Steg 1: Vi finner "gjenta for alltid"-klossen

checkSjekkliste

Steg 2: Opprette en variabel

checkSjekkliste

Steg 3: Når skal alarmen slå ut?

checkSjekkliste

let lysstyrke = 0
basic.forever(function () {
  lysstyrke = input.lightLevel()
  if (lysstyrke > 80) {
    basic.pause(20000)
    lysstyrke = input.lightLevel()
    if (lysstyrke > 80) {
      music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.BaDing), MelodyOptions.Once)
      basic.showLeds(`
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        `)
      basic.clearScreen()
      basic.pause(500)
      music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.BaDing), MelodyOptions.Once)
      basic.showLeds(`
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        `)
      basic.clearScreen()
      basic.pause(500)
      music.startMelody(music.builtInMelody(Melodies.BaDing), MelodyOptions.Once)
      basic.showLeds(`
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        # # # # #
        `)
      basic.clearScreen()
    }
  }
})

flagTest prosjektet

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!