Level 2PXT: Klokka tikker

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Blokkbasert, Elektronikk, Spill
Fag: Programmering, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne opggaven skal vi lage en timer som teller ned fra 10 sekunder. Denne kan vi bruke til å lage et morsomt spill! Ved start får spilleren en kategori, for eksempel farger, og skal deretter komme på flest mulig farger på sine 10 sekunder. Den som samler flest poeng vinner.

Steg 1: Lage en variabel som teller ned tiden

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  tid = 10
  kategorier = ["farger", "blomster", "biler"]
})

Steg 2: Registrere poeng

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  poeng += 1
})

Steg 3: Starte timeren

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  let kategorier: string[] = []
  basic.showString("" + kategorier.pop())
  basic.showNumber(tid)
  while (tid != 0) {
    basic.pause(1000)
    tid += -1
    basic.showNumber(tid)
  }
})
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  let kategorier: string[] = []
  basic.showString("" + kategorier.pop())
  basic.showNumber(tid)
  while (tid != 0) {
    basic.pause(1000)
    tid += -1
    basic.showNumber(tid)
  }
  if (tid == 0) {
    basic.showString("Tiden er ute!" + "Du fikk" + poeng + "poeng")
  }
})

Hvis du skal bruke samme kloss flere ganger kan du høyreklikke på den og trykke på lag kopi.

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

 • Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!