Level 1PXT: Lag ditt eget bilde

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert
Fag: Programmering, Matematikk, Kunst og håndverk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi se hvor enkelt vi kan lage ett eller flere bilder og vise dem på micro:biten vår!

Steg 1: Ved start-klossen

checkSjekkliste

Steg 2: Vis bilde-klossen

checkSjekkliste

Vi har valgt å tegne vårt eget bilde, så vår kode ser ut som dette:

basic.showLeds(`
  # . # . #
  . # # # .
  # # # # #
  . # # # .
  # . # . #
  `)

Steg 3: Legge til flere bilder

checkSjekkliste

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

  • Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!