Level 3PXT: Lysmusikk

Skrevet av: Helene Isnes

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Lyd
Fag: Programmering, Naturfag, Musikk, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi få micro:biten til å spille ulike toner avhengig av hvor mye lys som treffer micro:biten sin lyssensor. Dette kan du bruke til å lage musikk!

Vi trenger litt ekstra utstyr:

  • 2 ledninger med krokodilleklemmer
  • 1 buzzer (liten, sort høytaler) eller hodetelefoner

Steg 1: Lysnivå

Micro:biten har en lyssensor som måler lysstyrke. Lysstyrken blir oppgitt som et tall mellom 0 (mørkt) og 255 (lyst), og lagres i klossen lysnivå som du finner i kategorien Inndata.

checkSjekkliste

let lysnivå = input.lightLevel()

Steg 2: Musikk

checkSjekkliste

let lysnivå = input.lightLevel()
if (input.lightLevel() < 10) {
    music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Half))
} else if (input.lightLevel() < 20) {

} else if (input.lightLevel() < 30) {

} else if (input.lightLevel() < 40) {

} else if (input.lightLevel() < 60) {

} else {

}

For å få flere plasser i hvis-ellers-klossen, trykk på pluss-tegnet (+) som står helt nederst på klossen.

Steg 3: Velg når tonene skal spilles av

checkSjekkliste

Steg 4: Gjør klart til lyd

Micro:biten har ikke høytalere. Derfor må vi koble til en buzzer eller hodetelefoner. Måten vi kobler til en buzzer er litt forskjellig fra måten vi kobler til hodetelefoner. Først kommer en sjekkliste for hvordan du kobler til en buzzer, og etter det kommer sjekklisten for om du bruker hodetelefoner.

checkBuzzer sjekkliste

checkHodetelefoner sjekkliste

  • Bilde av hvordan man kobler til hodetelefoner

flagTest prosjektet

Hvis du ikke hører alle tonene kan du justere tallene i hvis-ellers-klossen.

Utfordringer

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!