Level 3PXT: Micro:bit repeater

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill
Fag: Programmering, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

En micro:bit kan sende en melding fra én micro:bit til en annen, men ikke over store avstander. Nå skal vi lage et program som tar i mot en beskjed via radioen og sender den videre til en annen, slik at vi kan sende en melding enda lengre.

Steg 1: Oppsett av radio

checkSjekkliste

 let radiogruppe = 5
 radio.setGroup(radiogruppe)
 basic.showNumber(radiogruppe)

Steg 2: Vise hvilken radiogruppe vi er innstilt på

checkSjekkliste

Steg 3: Endre radiogruppe

For å slippe å lage egen kode til hver enkelt micro:bit, lager vi en kode som gjør at vi kan endre radiogruppen vi er på når begge knappene trykkes.

checkSjekkliste

 input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
   radiogruppe += 1
   basic.showNumber(radiogruppe)
   })

Steg 4: Når vi mottar meldinger

checkSjekkliste

Steg 5: Sende videre på en annen radiogruppe

checkSjekkliste

radio.onReceivedString(function (receivedString) {
  basic.showString(receivedString)
  basic.pause(1000)
  radiogruppe += 1
  radio.setGroup(radiogruppe)
  radio.sendString(receivedString)
  radiogruppe += -1
  radio.setGroup(radiogruppe)
})

Sender

Nå lager vi startkoden som en av micro:bitene må sende. Én micro:bit laster derfor kun ned denne koden.

checkSjekkliste

flagTest prosjektet

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!