Level 2PXT: Rakettoppskytning

Skrevet av: Helene Isnes

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Animasjon
Fag: Programmering, Kunst og håndverk, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Her skal vi først telle ned fra fem, og så lage en animasjon av en rakett som flyr av gårde.

Steg 1: Nedtelling

Først skal vi lage nedtelleren. Du vil at tallet 5 skal vises i ett sekund, så 4, så 3 osv. Dette kan du få til ved å bruke en kombinasjon av blokkene vis tall og pause fra Basis-kategorien.

checkSjekkliste

basic.showNumber(5)
basic.pause(1000)
basic.showNumber(4)
basic.pause(1000)
basic.showNumber(3)
basic.pause(1000)
basic.showNumber(2)
basic.pause(1000)
basic.showNumber(1)
basic.pause(1000)

Steg 2: Raketten

Nå som vi har fått til nedtellingen trenger vi en rakett. Min rakett ser slik ut:

basic.showLeds(`
  . . # . .
  . # # # .
  . # # # .
  # # # # #
  . # # # .
  `)

Du kan designe raketten din akkurat som du vil. Denne skal også legges inne i ved start-klossen etter selve nedtellinge.

checkSjekkliste

Eksempel på bilder du kan ende opp med:

basic.showLeds(`
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  . . # . .
  `)
basic.showLeds(`
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  . . # . .
  . # # # .
  `)
basic.showLeds(`
  . . . . .
  . . . . .
  . . # . .
  . # # # .
  . # # # .
  `)
basic.showLeds(`
  . . . . .
  . . # . .
  . # # # .
  . # # # .
  # # # # #
  `)
basic.showLeds(`
  . . # . .
  . # # # .
  . # # # .
  # # # # #
  . # # # .
  `)
basic.showLeds(`
  . # # # .
  . # # # .
  # # # # #
  . # # # .
  . . . . .
  `)
basic.showLeds(`
  . # # # .
  # # # # #
  . # # # .
  . . . . .
  . . . . .
  `)
basic.showLeds(`
  # # # # #
  . # # # .
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  `)
basic.showLeds(`
  . # # # .
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  `)

Videre arbeid

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!