Level 2PXT: Send en hemmelig beskjed

Skrevet av: Helene Isnes

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert
Fag: Naturfag, Teknologi
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal du sende og motta hemmelige beskjeder til/fra en annen sin micro:bit ved å bruke radiosignaler. Du trenger derfor noen å utveksle hemmelige beskjeder med! Finn noen som har lyst til å gjøre denne oppgaven samtidig med deg.

Steg 1: Sett opp en radiogruppe

checkSjekkliste

radio.setGroup(42)

Steg 2: Send en hemmelig beskjed

checkSjekkliste

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    radio.sendString("Hemmelig beskjed")
})

OBS!

Micro:biten klarer ikke å vise Æ, Ø eller Å. Bruk heller AE, OE og AA.

Beskjeden burde heller ikke være for lang siden micro:biten bare klarer å sende noen få ord av gangen.

Steg 3: Lag sender og mottaker

Du er nå klar til å sende hemmelige beskjeder. Men før du gjør det trenger vi å skrive kode slik at de hemmelige beskjedene kan bli mottatt og lest.

radio.onReceivedString(function (receivedString) {

})

"RecievedString" betyr "Mottatt tekst" på norsk, og beskjeden som mottas blir lagret i klossen som heter dette.

radio.onReceivedString(function (receivedString) {
    basic.showString(receivedString)
})

flagTest prosjektet

Nå er vi klare til å både sende og motta beskjeder!

For å laste ned koden må du først ha koblet micro:biten til datamaskinen med en USB-kabel. Klikk deretter på knappen Last ned nede til venstre på skjermen. Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Ekstra testing

Det er mulig å justere styrken på senderen til micro:biten ved å bruke klossen radio sett sendereffekt som du finner hvis du trykker på Radio og så more (mer) rett under. Den høyeste styrken senderen kan ha er 7. Prøv flere ulike styrker når du går gjennom punktene under.

checkSjekkliste

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!