Level 3PXT: Spå fremtiden med bilder

Skrevet av: Helene Isnes

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill
Fag: Kunst og håndverk, Matematikk
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne oppgaven skal vi opprette en liste med bilder, og ved å trykke på port 0 på micro:biten skal et tilfeldig bilde vises på skjermen. Dette kan du bruke til å spå andre med!

Bilder av micro:biten og en som holder på portene 0 og GND

Micro:biten har fem store tilkoblinger på brettet, som vi kaller porter. Disse er koblet til store hull og er merket: 0, 1, 2, 3V og GND, på micro:biten.

Bilde av en micro:bit og påkoblede krokodilleklemmer

GND porten blir brukt for å fullføre en krets. Hvis du holder på GND-porten med en hånd, kan du programmere micro:biten til å oppdage at du berører 0, 1 eller 2 pinnen med den andre hånden (da bruker du kroppen din til å fullføre en elektrisk krets). Dette kan du bruke for å få micro:biten til å gjøre eller vise ulike ting. Du kan også få micro:biten til å sende signaler ut gjennom portene. Da kan du for eksempel sende ut en elektrisk spenning, og ved å koble på et leddlys med krokodilleklemmer, kan du få det til å lyse.

Du kan lese mer om portene på micro:biten her: microbit.org

Steg 1: Opprett liste

Klossene vis bilde og vis ikon i Basis lar deg vise bilder med en gang på micro:biten, men man kan også lagre bilder eller lister med bilder i variabler. I denne oppgaven skal vi gjøre sistnevnte.

checkSjekkliste

let Bildeliste = [images.iconImage(IconNames.Heart), images.iconImage(IconNames.No)]

Steg 2: Velg et tilfeldig bilde

Når noen holder på portene GND og 0 på micro:biten skal et tilfeldig bilde velges. Vi gjør dette ved å velge et tilfeldig tall og lagre det i en variabel.

checkSjekkliste

Elementene (her: bildene) i en liste er nummerert. Det første elementet har nummer 0, neste nummer 1 osv. Hvis listen din har 5 bilder, er de nummerert 0, 1, 2, 3, 4. Vi må derfor velge et tilfeldig tall mellom 0 og lengden av listen - 1.

input.onPinPressed(TouchPin.P0, function () {
		let Bildeliste: Image[] = []
    Tilfeldig_bildenummer = Math.randomRange(0, Bildeliste.length - 1)
})

Kan man ikke bare velge et tilfeldig tall fra 0 til 4, tenker du kanskje? Jo, det kan du. Men nå kan du legge til flere bilder i listen uten å måtte oppdatere resten av koden. Dette trikset er nyttig når man har lang kode og store lister, så det er greit å lære seg.

Steg 3: Vis bilde

Nå skal vi vise bildet med det valgte bildenummeret på micro:biten.

checkSjekkliste

Hadde vi lagret et bilde i en variabel, hadde vi brukt den variabelen nå til å erstatte myImage. Men her vi må hente ut et element (bilde) fra listen istedenfor.

flagTest prosjektet

Nå har du laget alt du trenger!

Utfordring

checkFlere ideer

  • Bilde som viser tegning av hvordan micro:biten med store knapper kan være koblet på
Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!