Level 2PXT: Stein, saks, papir

Skrevet av: Bjørn Hamre, Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit
Tema: Elektronikk, Blokkbasert, Spill
Fag: Matematikk, Programmering
Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

Her skal du lære å programmere micro:biten slik at du kan spille stein, saks, papir med den eller mot den.

Steg 1: Velge et tilfeldig tall

I første del av oppgaven skal vi få micro:biten til å velge et tilfeldig tall når den ristes. For at du senere skal kunne bruke dette tallet, må tallet lagres i en variabel.

checkSjekkliste

 • let bildenummer = 0
  input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
   bildenummer = Math.randomRange(0, 4)
   basic.showNumber(bildenummer)
  })
  

flagTest prosjektet

Det er to forskjellige måter du kan teste micro:bit-programmer på:

 • Siden din kode skal reagere når du rister på micro:biten kan du simulere dette ved å klikke på den hvite prikken til venstre for teksten SHAKE på micro:bit-simulatoren. Det tilfeldige tallet som ble valgt skal vises på skjermen til micro:bit-simulatoren. Prøv flere ganger og se at tallet forandrer seg.

 • Det lastes nå ned en fil som heter stein-saks-papir.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken. Dersom du trenger hjelp til dette så spør en av veilederne.

Steg 2: Vise tallet som ble tilfeldig valgt

Micro:biten skal vise om det er stein, saks eller papir som ble valgt.

checkSjekkliste

 • input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
   bildenummer = Math.randomRange(0, 2)
   basic.showNumber(bildenummer)
   if (bildenummer == 0) {
     basic.showLeds(`
       . . # . .
       . # # # .
       # # # # #
       . # # # .
       . . # . .
       `)
   }
  })
  

flagTest prosjektet

Nå skal du teste programmet ditt ved å trykke på den hvite SHAKE-knappen.

Steg 3: Vise saks

Tegne saks når tallet 1 blir valgt.

checkSjekkliste

 • input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
    bildenummer = Math.randomRange(0, 2)
    basic.showNumber(bildenummer)
    if (bildenummer == 0) {
      basic.showLeds(`
        . . # . .
        . # # # .
        # # # # #
        . # # # .
        . . # . .
        `)
    }
    if (bildenummer == 1) {
  
    }
  })
  
 • basic.showIcon(IconNames.Scissors)
  

flagTest prosjektet

Før du går videre er det på tide å teste programmet igjen. Det skal vise bildet av stein hvis 0 blir valgt og saks hvis tallet er 1. Når tallet 2 blir valgt vil det ikke vises noe bilde ennå.

Steg 4: Vise papir

Å Tegne papir når variabelen bildenummer har verdien 2 blir veldig likt steg 1 du gjorde tidligere.

checkSjekkliste

 • let bildenummer = 0
  input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
   bildenummer = Math.randomRange(0, 2)
   basic.showNumber(bildenummer)
   if (bildenummer == 0) {
     basic.showLeds(`
       . . # . .
       . # # # .
       # # # # #
       . # # # .
       . . # . .
       `)
   }
   if (bildenummer == 1) {
     basic.showIcon(IconNames.Scissors)
   }
   if (bildenummer == 2) {
     basic.showLeds(`
       # # # # #
       # # # # #
       # # # # #
       # # # # #
       # # # # #
       `)
   }
  })
  

flagTest prosjektet

Nå kan du teste programmet ditt. Det skal nå vise enten stein, saks eller papir avhengig av hvilket tall som blir valgt når du trykker på SHAKE-knappen.

Steg 5: Tømme skjermen mellom hvert spill

Når micro:biten skal velge et tilfeldig tall, kan det samme tallet blir valgt to ganger på rad. Det kan derfor være vanskelig å vite om det samme tallet ble valgt igjen, eller om du ikke ristet hardt nok. For å gjøre det enkelt å se, vil vi tømme skjermen mellom hvert spill.

checkSjekkliste

 • input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    basic.clearScreen()
  })
  

flagTest prosjektet

Nå kan du teste programmet ditt. Det skal nå vise enten stein, saks eller papir avhengig av hvilket tall som blir valgt når du trykker på SHAKE-knappen.

Utfordring

Lisens: CC BY-SA 4.0

Forbedre denne siden

Funnet en feil? Kunne noe vært bedre?
Hvis ja, vennligst gi oss tilbakemelding ved å lage en sak på Github eller fiks feilen selv om du kan. Vi er takknemlige for enhver tilbakemelding!